Till innehåll på sidan

Gröna ytor och betalningsvilja

Publicerad 2020-11-24

Centrum för byggeffektivitet anordnade den 18 november webbinariet "Gröna ytor och betalningsvilja". Föreläsare under detta webbinarium var Tekn Dr. Agnieszka Zalejska - Jonsson, KTH och Professor Richard Wahlund, Handelshögskolan.

En viktig fråga idag vid utveckling av bostadsrättsfastigheter är hur mycket som skall satsas på ”gröna” aspekter, vilket till syvende och sist handlar om hur intresserade bostadsrättsköpare är av sådana och hur mycket de är beredda att betala för detta.

I det aktuella forskningsprojektet undersöker vi kundernas intresse för och uppskattning av gröna ytor hos en bostadsrättsfastighet samt betalningsvilja för detta. Vi studerar detta med hjälp av digital simulering inom ramen för ett experiment där vi visualiserar olika ”gröna” alternativ som respondenterna sedan får reagera på.

Projektets resultat – inklusive den undersökningsmetod vi använder oss av – kan ha en stor betydelse för entreprenörers värdeerbjudande, konkurrenskraft och marknadsposition.

Samarbete partner i projektet: KTH, Handelshögskola, Universitet Technology Sydney, IKANO Bostad, Svenska Bostäder.

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Centrum för byggeffektivitet (CBE)
Senast ändrad: 2020-11-24