Till innehåll på sidan

MistraPharma

Vilka läkemedelssubstanser utgör en betydande risk för våra vattenmiljöer?

Samtidigt som användningen av läkmedel är livsnödvändig för att förbättra människors hälsa börjar man i allt större utsträckning se aktiva läkemedelsubstanser som en potentiellt stor miljörisk. En stor mängd av de läkemedelssubstanser som används i samhället idag hamnar till slut i de akvatiska ekosystemen. En av MistraPharmas målsättningar är att identifiera vilka av de läkemedelssubstanser som används idag som utgör en betydande risk för våra vattenmiljöer.

För att nå dit vill man kombinera befintlig kunskap med nya data kring exponering och effekter. MistraPharma ska också ta fram faktaunderlag som kan ligga till grund för nya rekommendationer för hur miljöriskerna med läkemedel kan hanteras. Ett exempel på detta är förslag på nya metoder för att kunna upptäcka substanser med särskilt hög miljörisk tidigt i utvecklingsprocessen av nya läkemedel. MistraPharma ska också utforma basen för nya rekommendationer och tekniker för förbättrad hantering av läkemedel i avloppsvatten.

Till MistraPharmas externa webb

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2010-12-08