Välkommen till Road2Science 2.0

Road2Science är ett kompetenscentrum vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm, Sverige som tillsammans med sina partners strävar efter att överbrygga gapet mellan akademi och industri inom området väginfrastruktur.

Road2Science har varit aktiv och genomfört olika typer av aktiviteter sedan maj 2012 med undantag för 2017 då det genomfördes en utvärdering av centrets första fas liksom planering av verksamhetens fortsättning.

Sedan 2018 befinner sig centret i en ny fas (Road2Science 2.0) med förnyad verksamhetsinriktning där fokus ska ligga på att:

  1. arbeta mot nya marknader och teknikområden med utgångspunkt från identifierade utmaningar (GAP) som hämmar innovations- och hållbarhetstillväxt inom väginfrastruktursektorn,
  2. arbeta för en starkare internationalisering av centrets verksamhet,
  3. ansöka om finansiering för forsknings- och doktorandstudier,
  4. tillsammans med partneruniversitet bereda etableringen av en gemensam nordisk forskarskola inom området vägteknik.

Läs mer på road2science.se

Introduktionsvideo: Road2Science mentorprogram

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Kalender

Till sidans topp