"Gör din egen asfalt" - för elever i Nynäshamns kommuns skolor

Gör din egen asfalt i laboratorium: Elever från Gröndalsskolan och Sunnerbyskolan får göra egen asfalt. Representanter från oljeraffinaderiet Nynas AB, som deltar i samarbetet, är på plats och hjälper eleverna.

Tid: Fr 2019-05-10 kl 09.00 - 10.30

Plats: Sunnerbyskolan, Nynäshamn

Datum:

10 maj 09:00 - 10:30 - Sunnerbyskolan, Nynäshamn

17 maj 09:00 -10:30 och 12:00 - 13:30 - Gröndalskolan, Nynäshamn

Program:

  • 09:00 - 09:15 Kort instruktion om experimentet
  • 09:15- 09:45 Gör din egen asfalt experiment
  • 09:45 - 10:15 Presentation om asfalt och hållbarhet (mellan materialet ‘villar’)
  • 10:15 - 10:30 Rita ut ”vägmarkeringar”

Det är kall massa som vi kommer att demonstrera. Det innebär att man inte behöver värma up stenarna och tack vare det sparar vi mycket energi.

'Kall blandningsteknik betyder vanligtvis att de fasta materialdelarna inte tillförs någon värme. Definitions­mässigt har man satt en högsta temperaturgräns vid 50 °C under hanteringen. Därmed skulle en måttlig tillförsel av värme kunna rymmas inom teknikkonceptet om det finns behov av det. Det finns ingen anledning att utesluta den möjligheten om den tekniska prestandan ökar på ett ur miljösynpunkt acceptabelt sätt. Till skillnad från t ex transporter kan uppvärmning ske med förnybar energi.

De mobila kallblandningsverken är lättflyttade och kräver lite utrymme. Detta ger möjlighet till etablering nära objekten och även etablering för små objekt. Allt bidrar till att minimera transportarbetet.

Bindemedelshanteringen förenklas genom att depåtankar och rörsystem inte har så stora krav på uppvärmning och isolering. Bitumenemulsion lagras vid 70 till 90 °C, vilket ska jämföras med 150 till 170 °C för varmmassabitumen.

Moderna kallblandningsverk har styrsystem som motsvarar varmmassaverkens i prestanda. Genom sin enkla utformning är kallblandningsverken dessutom lätta att övervaka okulärt.'

Innehållsansvarig:Marta Marko Tisch
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-05-08