Öka ungdomars intresse för tekniska yrken

Publicerad 2019-09-19

Den 15 september 2018 bjöd Stockholm hamnar in allmänheten till öppet hus för att visa hur byggandet går till av den nya godshamnen i Norvik, Nynäshamn. Två KTH projekt tog del i utställningen: ELISA projektet och Road2Sciences pilotprojekt med Nynäshamns kommuns skolor.

Foto: Per-Erik Adamsson, Stockholms Hamnar
Foto: Per-Erik Adamsson, Stockholms Hamnar

ELISA projektet

Ett paradigmskifte sker i hur godshamnar uppfattar sin roll inom transportsektorn och samhället. För att säkerställa ett system som är optimerat med avseende på den totala energianvändningen, måste hamnarnas infrastruktur för "fysiska vägar" och " digitala operativsystem" bättre kopplas till varandra. KTHs vägteknikgrupp driver ELISA projektet (Energy-effective Logistics and Infrastructure Systems Assessment for Cargo Ports) som undersöker de mest lovande smarta vägarna och förbinder dessa med leverantörskedjans infrastruktur via en "virtuell tvilling" av hamnen.

Road2Sciences pilotprojekt

För att skapa nästa generations innovationsledare behöver vi övergripande utbyte av idéer, möjligheter, behov och intressen över gränserna mellan skolor, kommuner, akademin och branscher. Ett hållbart samarbete mellan aktörer kräver bra förutsättningar för att kunna lyfta transportinfrastrukturens utmaningar på skolorna på alla nivåer. Road2Science driver ett pilot projekt, tillsammans med Nynäshamns kommun, två grundskolor, ett gymnasium, Nynas AB och Stockholmshamnar AB, för att undersöka hur man bäst kan koppla ihop ett gemensamt intresse för en bra infrastruktur med det rekryteringsbehov som finns. Under hösten 2019 kommer Nynäshamns elever fundera på energioptimering av Norvik hamn inom en MakerSpace utbildning. Mer information om projekt kan man hitta här (extern länk): www.road2science.se/pilotprojekt-nynashamns-kommun/

Foto: Per-Erik Adamsson, Stockholms Hamnar
Foto: Per-Erik Adamsson, Stockholms Hamnar

Kontakt person:

Niki Kringos

Professor Highway Engineering, KTH
Scientific Director KTH Road2Science Competence Center

Innehållsansvarig:webmaster@byv.kth.se
Tillhör: Institutionen för byggvetenskap
Senast ändrad: 2019-09-19