Kontakt

Filosofi

Avdelningen för filosofi
Kungliga Tekniska Högskolan
Teknikringen 76 3 tr & 5tr
SE-100 44 Stockholm

Allmänna frågor: filosofi@abe.kth.se

Historiska studier

Avdelningen för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö
Kungliga Tekniska Högskolan
Teknikringen 74D, 5 tr
SE-100 44 Stockholm

Allmänna frågor: history@abe.kth.se

Ledning:

Prefekt för institutionen och avdelningsföreståndare för Historiska studier av teknik, vetenskap och miljö

Avdelningsföreståndare för Filosofi 

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Institutionen för Filosofi och Historia
Senast ändrad: 2020-02-10