Institutionen för Fastigheter och byggande

Landets ledande akademiska miljö för utbildning inom juridik, ekonomi, management och finansiering med koppling till fastighetsutveckling, byggande och fastighetsförvaltning.
Vi utbildar mark- & fastighetsjurister, fastighetsutvecklare, mäklare, fastighetsekonomer, byggprojektledare samt geodeter.

Forskningsområden: