Filtration System for On-site Wastewater Treatment: Experience from Modelling and Experimental Investigations

Tid: Fr 2019-09-20 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Rajabu Hamisi Mohamed

Opponent: Professor Miklas Scholz, Lunds tekniska högskola

Handledare: Professor Gunno Renman

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-06-14