Geoinformatik

Forskningen på avdelning för Geoinformatik är inriktad på metodutveckling och applikationer för GeoIT inom områden som hållbar urban/regional planering, miljöövervakning, brottsanalys och folkhälsa.

Huvudområdena för vår forskning är:

* Multisensor Remote Sensing & Digital Bildanalys

* Visualisering, Analys, Hushållning och Modellering av Geografisk Data

* GeoIT Applikationer

Pågående forskningsprojekt och huvudområderna finns i vänstermenyn.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2012-03-09