News

New Projects at Geoinformatics

  1. A new project was granted by SIDA on Capacity Building in Geographic Information Technologies for Disaster and  Natural Resource Management, 18M kr during 2017-2022, KTH Geoinformatics (Yifang Ban, Győző Gidófalvi) in collaboration with Lund University and Eduardo Mondlane University in Mozambique.
  2. A new project was granted by SLL’s Hälsa, Medicin och Teknik Program on SMS livräddares möjlighet att rädda liv vid hjärtstopp genom att tidigarelägga hjärtlungräddning och defibrillering med hjälp av mobil positionering och utarmning av SOSAlarms larmoperatör, 1.5M kr during 2017-2019, PI Prof. Leif Svensson, KI and Co-PI, Yifang Ban. 

UN World Data Forum, Jan. 15-18, 2017, Cape Town, South Africa

Invited by the UN Habitat, Yifang Ban gave a presentation at the UN World Data Forum 2017 on Earth Observation for Mapping and Monitoring Urban Green Structure and Open Spaces.  More info could be found in the link below:
See more information

News in 2016

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2017-02-01