Utbildning

scoetset

Avdelningen för Geoinformatik ansvarar dels för ett antal kurser inom Samhällsbyggnadsprogrammet, särskilt inom kompetensinriktningen Tekniskt Lantmäteri, dels för ungefär hälften av kurserna inom den internationella masters-utbildningen i geodesi och geoinformatik.

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Samhällsplanering och miljö
Senast ändrad: 2011-03-10