Till innehåll på sidan

Forskingsprojekt

Titel Datum
Prestationsbaserade Inköp Krav på Asfaltbeläggningar 2012‑06‑05
Optimering av Tekniker Höstöversyn på svenska vägar 2012‑06‑05
Genomförandet av Florida sprickbildning analysförfarandet 2012‑06‑05
Prestanda modell för obundna granulära material i beläggningar 2012‑06‑07
Trafikbelastning Analys 2012‑06‑05
Karakterisering av Pavement med hjälp av Digital X-Ray datortomografi 2012‑06‑05
Varm asfalt genom kontroll av sekvensering 2012‑06‑05
SE - Project 8 2009‑08‑13
SE - Project 9 2009‑08‑13
SE - Project 10 2009‑06‑21