Studentexpeditioner

Här hittar du uppgifter om studentexpeditioner på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Arkitektur Osquars backe 5, administrationen plan 6
Byggvetenskap

Brinellvägen 23: Öppettider: måndag-torsdag 10-11 och 12.30-13.30 (Samhällsbyggnad) studentexp@byv.kth.se

Teknikringen 78: Öppettider: måndag  till torsdag kl 9.00 – kl 10.30 samt kl 13.00 – 15.00. (Byggteknik och design och Byggproduktion) student@byv.kth.se

Fastigheter och byggande Expedition på Brinellvägen 1
Filosofi och historia

Filosofi: Studentexpedition på Brinellvägen 32, 4 tr. Rum K353. Öppet 10-11 och 13-14 måndag - torsdag.

Historiska studier: Teknikringen 74 D, plan 5. Rum 1542. Öppet 9-11 och 13-15 måndag - fredag.

Hållbar utv, miljövetenskap och teknik kontakt.seed@abe.kth.se
Samhällsplanering och miljö Gunilla Appelgren, gap@kth.se, rum 5063, Drottning Kristinas väg 30, 2 tr
Transportvetenskap Lennart Leo, Teknikringen 72, 1tr rum 113
Till sidans topp