Studentexpeditioner

Här hittar du uppgifter om studentexpeditioner på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Arkitektur

Osquars backe 5, administrationen plan 6, utbadm@arch.kth.se

Byggvetenskap

(Samhällsbyggnad) Brinellvägen 23: Öppettider: måndag-torsdag 10-11 och 12.30-13.30 studentexp@byv.kth.se

(Byggteknik och design och Byggproduktion) Teknikringen 78: Öppettider: måndag  till torsdag kl 9.00 – kl 10.30 samt kl 13.00 – 15.00.  student@byv.kth.se

Fastigheter och byggande Expedition på Brinellvägen 1
Filosofi och historia

history@abe.kth.se

Hållbar utv, miljövetenskap och teknik kontakt.seed@abe.kth.se
Samhällsplanering och miljö Gunilla Appelgren, rum 5063, Drottning Kristinas väg 30, 2 tr
Transportvetenskap Lennart Leo, Teknikringen 72, 1tr rum 113
Till sidans topp