Till innehåll på sidan

Studentexpeditioner

Här hittar du uppgifter om studentexpeditioner på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad

Institution E-postadress
Arkitektur

​Osquars backe 5, administrationen plan 6, utbadm@arch.kth.se

Byggvetenskap

Samhällsbyggnad studentexp@byv.kth.se

Byggteknik och design och Byggproduktion student@byv.kth.se

Fastigheter och byggande studentexp.fob@abe.kth.se
Filosofi och historia

Filosofi: studentexp-fil@abe.kth.se

Historia: history@abe.kth.se

Hållbar utv, miljövetenskap och teknik

kursadmin.seed@abe.kth.se

Samhällsplanering och miljö Therese Gellerstedt, Teknikringen 10A, studentexp.som@abe.kth.se
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2020-09-21