Till innehåll på sidan

Utbildningskansli ABE

Utbildningskansliet vid skolan administrerar grundutbildning och forskarutbildning.

- Civilingenjörsprogram
- Arkitektutbildning
- Masterprogram
- Kandidatprogram
- Högskoleingenjörsprogram
- Högskoleutbildning
- Utbildning på forskarnivå

Utbildningskansli ABE - besöksadress
Teknikringen 74

Grundutbildning

Namn

Funktion

E-post

Telefon

Malin Wennerholm Grundutbildningsansvarig (GA) malin.wennerholm@arch.kth.se 08 790 8914
Kjartan Gudmundsson Vice Grundutbildningsansvarig (Vice GA) kjartan.gudmundsson@byv.kth.se 08 790 6590
Rickard Bellander Programstudierektor Civing. Samhällsbyggnad studierektor-s@abe.kth.se 08 790 6487
Cecilia Månson Blom Utbildningsadministrativt ansvarig (UA) cecilia.manson@abe.kth.se 08 790 9421

 

 
   
Parivash Salimi Programhandläggare (Civ.ing. Samhällsbyggnad, Arkitektutbildningen, Masterprogram) programhandlaggare@abe.kth.se 08 790 6478
Homa Kasbi Programhandläggare (H.ing Byggteknik och Design, Kandidatprogram)

programhandlaggare@abe.kth.se

08 790 8524

Programansvariga

Namn

Programansvarig för

E-post

Telefon

Eva M Liedholm Johnsson Civilingenjörprogrammet i Samhällsbyggnad eva.liedholm.johnson@infra.kth.se
 
08 790 8619
Henry Muyingo Programansvarig Fastighet & finans, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling henry.muyingo@abe.kth.se 08 790 6917
Zeev Bohbot Programansvarig Byggproduktion, Byggteknik och design, Byggteknik och fastighetsförmedling bohbot@kth.se 08 790 4806

Erik Wingquist

Programansvarig Arkitektur erik.wingquist@arch.kth.se 08 790 6020

Programansvariga Master

Namn

Programansvarig för

E-post

Telefon

Erik Wingquist Arkitektur masterprogram.arch@abe.kth.se 087906020
Han-Suck Song Fastigheter och byggande masterprogram.recm@abe.kth.se  
Peter Brokking
Daniel Koch
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning masterprogram.supd@abe.kth.se 087909270

Jean-Marc Battini

Husbyggnads- och anläggningsteknik masterprogram.cae@abe.kth.se 087908030

Rodrigo Eduardo Muro Avendano

Ljusdesign masterprogram.ald@abe.kth.se 0737652417
Magnus Svensson Miljöteknik och hållbar infrastruktur masterprogram.eesi@abe.kth.se 087908607
Monika Olsson Teknik och hållbar utveckling masterprogram.sut@abe.kth.se 087906150
Oskar

Fröidh

Transport och geoinformatik masterprogram.tgt@abe.kth.se 087908379
Jonathan Metzger

Transport, mobilitet och innovation

masterprogram.tmi@abe.kth.se 087907905

Studievägledning

Namn Programansvar E-post Telefon
Tiina Vinter Gruppchef tiina.vinter@abe.kth.se 08-790 8001
Camilla Hellquist, Oriana Ramirez Arkitektur svl@arch.kth.se 08-790 8061 / 08-790 8062
Eva Lassander, Hanna Andrén Lang Byggproduktion, Byggteknik och design svl-bygg@abe.kth.se 08-790 9717 / 08- 790 9718
Tuija Venermo Civing. Samhällsbyggnad år 2-3 svl-s@abe.kth.se 08-790 6641
Cecilia Berg

Civing. Samhällsbyggnad år 1;

Fastighet och finans; Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling

svl-s@abe.kth.se 08-790 8181
Martin Sjöstrand Masterprogram Arkitektur, Ljusdesign master@arch.kth.se 08 790 8543
Mia Kim, Felicia Flodin Masterprogram Samhällsbyggnad masterprogram@abe.kth.se 08-790 8029 / 08-790 6486

Internationella koordinatorer

Namn Programansvar E-post Telefon
Martin Sjöstrand Arkitektur international@arch.kth.se 08-790 8543

Erika Charpentier

Samhällsbyggnad international.exchange@abe.kth.se 08-790 8064
Marta Parzonka Samhällsbyggnad international.exchange@abe.kth.se 08-790 8074

Utbildning på forskarnivå

Namn Funktion E-post Telefon
Tobias Jensen; Per Olsson Forskarutbildningshandläggare fouhandl@abe.kth.se 08-790 9414 / 08-790 9418
Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2021-02-04