Utbildningskanslier

Utbildningskanslier och studievägledningen vid skolan administrerar grundutbildning och forskarutbildning.


- Civilingenjörsprogram
- Arkitektutbildning
- Masterprogram
- Kandidatprogram
- Högskoleingenjörsprogram
- Högskoleutbildning
- Utbildning på forskarnivå

Utbildningskansli Samhällsbyggnad
Teknikringen 74

Utbildningskansli Arkitektur
Osquars backe 9, administrationen plan 6

Utbildningskansli Haninge
Marinens väg 30
136 40 HANDEN

Grundutbildning

Namn Funktion E-post Telefon
Joel Franklin Grundutbildningsansvarig Samhällsbyggnad joel.franklin@abe.kth.se 08 790 9299
       
Rickard Bellander Programstudierektor Civing. Samhällsbyggnad studierektor-s@abe.kth.se 08 790 6487
       
       
Hans Falk Programstudierektor Lantmäteri, Väg och vatten hans.falk@byv.kth.se 08 790 8014
Per Franson Grundutbildningsansvarig A per.franson@arch.kth.se 08 790 6000
Thomas Lejdegård, vikarie för
HannaSara Karlsson
Bitr. utbildningsadministrativt ansvarig på Arkitektur thomas.lejdegard@arch.kth.se 08 790 8537
Thomas Lejdegård Programhandläggare basnivå thomas.lejdegard@arch.kth.se  

 
Programhandläggare avancerad nivå/
Internationaliseringsansvarig
   
       
Cecilia Månson Blom Utbildningsadministrativt ansvarig cecilia.manson@abe.kth.se 08 790 9421
Parivash Salimi Utbildningshandläggare Civing. Samhällsbyggnad, Master programhandlaggare@abe.kth.se 08 790 6478
Homa Kasbi Utbildningshandläggare Högskoleingenjör, Kandidatutbildning

programhandlaggare@abe.kth.se

08 790 8524
Emma Persson Utbildningsadministratör A avancerad nivå emma.persson@arch.kth.se 08 790 8515
Martin Sjöstrand Utbildningsadministratör A basnivå martin.sjostrand@arch.kth.se 08 790 8543

Programansvariga

       
Eva M Liedholm Johnsson Programansvarig Samhällsbyggnad eva.liedholm.johnson@infra.kth.se
 
08 790 8619
Andreas Fili Programansvarig Fastighet & finans, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling andreas.fili@abe.kth.se 08 790 7354
Per Roald Programansvarig Byggproduktion, Byggteknik och design, Byggteknik och fastighetsförmedling per.roald@byv.kth.se 08 790 4868
       

Programansvariga Master

Federico Favero Architectural Lighting Design ffavero@kth.se 08 790 4827
Jenny Paulsson Fastigheter och byggande masterprogram.redfs@abe.kth.se 087906661
Peter Brokking
Meike Schalk
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning masterprogram.supd@abe.kth.se 087909270
  Hållbar stadsutveckling, Nordic 5 Tech masterprogram.supd@abe.kth.se  
Kjartan Gudmundsson Husbyggnads- och anläggningsteknik kjartan.gudmundsson@byv.kth.se 087906590
Magnus Svensson Miljöteknik och hållbar infrastruktur
Miljöteknik, Nordic 5 Tech
masterprogram.essi@abe.kth.se 087908607
Monika Olsson Teknik och hållbar infrastruktur monika@kth.se 087906150
Milan Horemuz Transport och geoinformatik milan.horemuz@abe.kth.se 087907335
Tigran Haas Urbana studier tigran.haas@abe.kth.se 087908504
       

Studievägledning

Namn Programansvar E-post Telefon
Maija Engberg Civing. Samhällsbyggnad svl-s@abe.kth.se 08-790 6641
       
Pia Johansson
 
Fastighet och finans, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling svl-s@abe.kth.se

08-790 8181

Josefin Backman Masterprogram Samhällsbyggnad masterprogram@abe.kth.se 08-790 6486
Hanna Korhonen Masterprogram Samhällsbyggnad masterprogram@abe.kth.se 08-790 8029
Camilla Hellquist Arkitektur svl@arch.kth.se 08-790 8560
Helen Waldur Byggproduktion, Byggteknik och fastighetsförmedling (Design och byggande) svl-bygg@abe.kth.se 08-790 9717
Nina Holmsten Byggteknik och design svl-bygg@abe.kth.se 08-790 9718

Internationella koordinatorer

Erika Charpentier, vikarie för Sofia Norlander Samhällsbyggnad, inresande och utresande studenter international.exchange@abe.kth.se 08-790 80 74
My Delby Samhällsbyggnad,inresande och utresande studenter international.exchange@abe.kth.se 08-790 80 64
Katharina Berndt  Arkitektur,  utresande studenter international@arch.kth.se 08-790 8542
Martin Sjöstrand Arkitektur, inresande studenter incoming@arch.kth.se 08-790 85 43

Utbildning på forskarnivå

Namn Funktion E-post Telefon
Emelie Blomgren Handläggare forskarutbildning emelie.blomgren@abe.kth.se 08-790 9418
  Programansvariga dokorsprogram    
Daniel Koch Arkitektur    
Anders Ansell Byggvetenskap    
Yifang Ban Geodesi och geoinformatik    
John Cantwell
Bitr. Sabine Höhler
Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö    
Catharina Gabrielsson Konst, teknik och design    
Vladimir Cvetkovic Mark- och vattenteknik    
Mattias Höjer Planering och beslutsanalys    
Peter Ekbäck Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik    
Yusak Susilo Transportvetenskap    

Sidan gäller för Arkitektur och samhällsbyggnad

Till sidans topp