Utbildningskansliet

Utbildningskansliet och studievägledningen vid skolan administrerar grundutbildning och forskarutbildning.

- Civilingenjörsprogram
- Arkitektutbildning
- Masterprogram
- Kandidatprogram
- Högskoleingenjörsprogram
- Högskoleutbildning
- Utbildning på forskarnivå

Utbildningskansli Arkitektur
Osquars backe 9, administrationen plan 6

Utbildningskansli Samhällsbyggnad
Teknikringen 74

Utbildningskansli Byggteknik och Design (tidigare i Haninge)
Teknikringen 78A

Grundutbildning

Namn Funktion E-post Telefon
Joel Franklin Grundutbildningsansvarig Samhällsbyggnad joel.franklin@abe.kth.se 08 790 9299
Per Franson Grundutbildningsansvarig Arkitektur per.franson@arch.kth.se 08 790 6000
Rickard Bellander Programstudierektor Civing. Samhällsbyggnad studierektor-s@abe.kth.se 08 790 6487
Hans Falk Programstudierektor Lantmäteri, Väg och vatten hans.falk@byv.kth.se 08 790 8014
Cecilia Månson Blom Utbildningsadministrativt ansvarig cecilia.manson@abe.kth.se 08 790 9421
Thomas Lejdegård

Bitr. utbildningsadministrativt ansvarig på Arkitektur,

Programhandläggare grundnivå/avancerad nivå, Internationaliseringsansvarig

thomas.lejdegard@arch.kth.se

08 790 8537


 

 
   
Parivash Salimi Utbildningshandläggare Civing. Samhällsbyggnad, Masterprogram programhandlaggare@abe.kth.se 08 790 6478
Homa Kasbi Utbildningshandläggare Högskoleingenjör, Kandidatprogram

programhandlaggare@abe.kth.se

08 790 8524
Emma Persson Utbildningsadministratör Arkitektur avancerad nivå emma.persson@arch.kth.se 08 790 8515
Martin Sjöstrand Utbildningsadministratör Arikitektur grundnivå martin.sjostrand@arch.kth.se 08 790 8543

Programansvariga

Namn Funktion E-post Telefon
Eva M Liedholm Johnsson Programansvarig Samhällsbyggnad eva.liedholm.johnson@infra.kth.se
 
08 790 8619
Andreas Fili Programansvarig Fastighet & finans, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling andreas.fili@abe.kth.se 08 790 7354
Per Roald Programansvarig Byggproduktion, Byggteknik och design, Byggteknik och fastighetsförmedling per.roald@byv.kth.se 08 790 4868
Malin Åberg-Wennerholm Programansvarig Arkitektur malin.aberg-wennerholm@arch.kth.se  

Programansvariga Master

Namn Programansvarig för E-post Telefon
Malin Åberg-Wennerholm Arkitektur malin.aberg-wennerholm@arch.kth.se  
Federico Favero Ljusdesign ffavero@kth.se 08 790 4827
Jenny Paulsson Fastigheter och byggande masterprogram.redfs@abe.kth.se 087906661
Peter Brokking
Daniel Koch
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning masterprogram.supd@abe.kth.se 087909270
Kjartan Gudmundsson Husbyggnads- och anläggningsteknik kjartan.gudmundsson@byv.kth.se 087906590
Magnus Svensson Miljöteknik och hållbar infrastruktur
Miljöteknik (Nordic 5 Tech)
masterprogram.eesi@abe.kth.se 087908607
Monika Olsson Teknik och hållbar infrastruktur monika@kth.se 087906150
Milan Horemuz Transport och geoinformatik milan.horemuz@abe.kth.se 087907335
Tigran Haas Urbana studier tigran.haas@abe.kth.se 087908504

Studievägledning

Namn Programansvar E-post Telefon
Maija Engberg Civing. Samhällsbyggnad svl-s@abe.kth.se 08-790 6641
Tiina Vinter Civing. Samhällsbyggnad svl-s@abe.kth.se 08-790 8001
Pia Johansson Fastighet och finans, Fastighetsutveckling med fastighetsförmedling svl-s@abe.kth.se 08-790 8181
Hanna Korhonen Masterprogram Samhällsbyggnad masterprogram@abe.kth.se 08-790 8029

Viktoria Tidlund

Masterprogram Samhällsbyggnad masterprogram@abe.kth.se 08-790 6486
Camilla Hellquist Arkitektur svl@arch.kth.se 08-790 8560
Tobias Jensen Byggproduktion, Byggteknik och fastighetsförmedling (Design och byggande) svl-bygg@abe.kth.se 08-790 9717
Susanne Evang Byggteknik och design svl-bygg@abe.kth.se 08-790 9718
       

Internationella koordinatorer

Erika Charpentier

Samhällsbyggnad, utresande studenter international.exchange@abe.kth.se 08-790 8064
Sofia Norlander Samhällsbyggnad, utresande studenter international.exchange@abe.kth.se 08-790 8074
Parivash Salimi Samhällsbyggnad, inresande studenter international.exchange@abe.kth.se 08-790 6478
Katharina Berndt Arkitektur,  utresande studenter international@arch.kth.se 08-790 8542
Martin Sjöstrand Arkitektur, inresande studenter incomings@arch.kth.se 08-790 8543

Utbildning på forskarnivå

Namn Funktion E-post Telefon
Ann-Christine Stjernberg Handläggare för forskarutbildning (vikarie för Emelie Blomgren) fouhandl@abe.kth.se 08-790 9418
       
Programansvariga doktorsprogram      
Meike Shalk Arkitektur    
Anders Ansell Byggvetenskap    

Yifang Ban

Anna Jensen , biträdande

Geodesi och geoinformatik

   


Nina Wormbs

Karin Edvardsson Björnberg

Humanistiska och samhällsvetenskapliga studier av teknik, vetenskap och miljö

Biträdande

   

Catharina Gabrielsson

Konst, teknik och design    
Vladimir Cvetkovic Mark- och vattenteknik    
Mattias Höjer Planering och beslutsanalys    
Peter Ekbäck Samhällsbyggnad: Management, ekonomi och juridik    
Yusak Susilo Transportvetenskap    
Till sidans topp