Nyheter

 • Nu satsar vi på vatten!

  Publicerad 2017-02-02
  Nu har WaterCentre@KTH, KTH:s nya centrumbildning för vattenforskning inrättats. Centret kommer att arbeta inom ramen för ett antal olika forskningsinriktningar för att sammanföra kunskap, erfarenheter, idéer och behov från både olika delar av KTH och partners ute i samhället. Målet är att skapa en bred arena för samverkan kring vattenfrågor. David Nilsson, forskare vid avdelningen för historiska studier, Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad är nybliven centrumföreståndare.

 • Kick-off för nätverket Säkraplatser

  Publicerad 2016-12-15
  Säkraplatser är ett nylanserat tvärvetenskapligt nätverk tänkt att fungera som en nationell resurs för de som arbetar för att göra miljöer säkrare, tryggare och mer inkluderande. Nätverket har sin bas på Kungliga Tekniska Högskolan och kommer, med stöd från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), skapa en rad initiativ för utveckling av lokal kunskap och informationsutbyte. Fredagen 27 januari 2017 lanseras Säkraplatser formellt med ett kick-off event. Vania Ceccato, docent vid avdelningen för urbana och regionala studier, är koordinator för nätverket.

 • Gunnar Jacks hedersdoktor

 • Stipendier till geodesiarbeten

  Publicerad 2015-12-18
  Arbeten om geodetiska nät och Mobile Mapping Systems har tilldelats stipendium.

 • Beyond the Radical Renovation of Post-War Housing

  Publicerad 2015-12-11
  The KTH Centre for a Sustainable Built Environment has supported KTH researchers from across the Architecture and Built Environment School (ABE) win significant FORMAS funding to explore the impact of incremental approaches to the renovation of post-war housing.

 • RICS har ackrediterat KTHs Masterprogram i ”Real Estate and Construction Management”

  Publicerad 2015-10-26
  KTH’s internationella masterprogram i ”Real Estate and Construction Management” har fått ackreditering efter en granskning som visar att utbildningen uppfyller de högt ställda krav på akademisk nivå som RICS ställer upp globalt. KTHs två-åriga program ger möjligheter för studenter med kandidatexamen eller motsvarande att erhålla en masterexamen inom fastighetsområdet med högsta internationella standard. Programmet är omfattande och täcker många olika aspekter på fastigheter och ger möjlighet till specialisering inom: projektledning, fastighetsjuridik och fastighetsekonomi. Ackrediteringen av RICS gäller för studenter som påbörjar eller har påbörjat utbildningen under perioden 2013-2019, vilket innebär fem år framåt och två år retroaktivt.

 • Var möter du hållbarhet i ditt vardagsliv?

  Publicerad 2015-05-20
  KTH-projektet “Green Albano” undersöker hur den fysiska miljöns utformning kan stödja mer hållbara livsstilar. Som underlag till detta vill vi veta vad i din vardag som får dig att tänka på hållbarhet - det kan vara en plats, ett föremål, en tjänst eller en situation, på campus eller utanför.

 • Dela är det nya äga

  Publicerad 2015-05-18
  En knäckfråga i den rika delen av världen är hur man kan minska materiell konsumtion och samtidigt behålla god livskvalitet. De senaste åren har intresset ökat för att dela på saker – att ha tillgång till varor eller tjänster snarare än att köpa och äga enskilt – något som brukar beskrivas som kollaborativ konsumtion. Men vad innebär detta? Hur kan det se ut?

 • Män styr städers utformning

  Publicerad 2014-06-23
  Kvinnor och män använder stadsmiljöer på olika sätt, men det är framförallt manliga normer som styr hur våra städer utformas och tas om hand. Resor och snöröjning är två bland flera tydliga exempel på de visar en avhandling från KTH.

 • 8 miljoner till forskning kring stadsutveckling

  Publicerad 2014-05-22
  KTH har tilldelats 8 miljoner kronor i forskningsanslag av Vinnova för projektet ”Södertörnsmodellen – stadsutveckling i världsklass”. Projektet ingår i Vinnovas forskningsstrategiska område "Utmaningsdriven innovation – Hållbara städer".

 • Att gestalta offentliga miljöer tillsammans

  Publicerad 2014-03-18
  De offentliga miljöerna i samhället där olika människor möts är viktiga bland annat för att stärka demokratin. Genom att våga nytt och tänka annorlunda, exempelvis genom att arbeta med samtidskonst, kan man få in fler värden i våra gemensamma rum. När arkitekter, arkeologer, konstnärer och stadsplanerare ska samverka kring gestaltning av offentlig miljö uppstår både möjligheter och hinder. Maria Håkansson har studerat vad som krävs för att nå lyckade samarbeten.

 • Välkommen Anna Ledin!

  Publicerad 2013-10-17
  Anna Ledin är nytillträdd professor och prefekt på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik.

 • New KTH-initiative on Smart Sustainable Cities

  Publicerad 2013-06-13
  KTH Smart Sustainable Cities is a new KTH-wide initiative aiming to bundle resources, activities and competence at the intersection of technology, sustainability studies and urban planning.

 • Äldre missnöjda med att bo kvar hemma

  Publicerad 2013-05-27
  En forskare vid KTH har studerat hur äldre ser på sitt boende och sina möjligheter att flytta. På tvärs mot rådande äldrepolitik visar forskningen att både individer och samhället kan vinna på att äldre flyttar tidigare än vad de gör idag.

 • Brott påverkar bostadspriserna

  Publicerad 2013-05-13
  Nu är det vetenskapligt bevisat. Brott och rädsla för brott påverkar prislappen på din bostad negativt. KTH-forskare har studerat förhållandet och kan bland annat se att prisfallet blir högre i den norra delen av Stockholms kommun jämfört med den södra.

 • Risken för översvämningar i Sverige har ökat

  Publicerad 2013-03-13
  Det är sedan tidigare känt att utbyggnationen av vattenkraften förändrat variationen av vattenflödena i Sveriges älvar. Vad som är mindre känt är att de senaste 150 årens landskapsförändringar i samband med det svenska jordbruket också det har påverkat variationen i vattenflödena i åar och älvar. Nu flaggar forskare vid KTH för en ökad risk för översvämningar.

 • Så snabbt växer världens största städer

  Publicerad 2013-02-25
  Mellan åren 2000 och 2010 växte New York med 4,8 procent. Under samma tidsperiod var Shanghais tillväxttakt 65,6 procent. Nu har en KTH-professor tillsammans med några forskarkollegor tagit fram en teknik som snabbt, enkelt och kostnadseffektivt kan kartlägga världens städers tillväxt samt hur detta påverkar miljön.

 • Nu kan Stockholmarna forma sin framtida stad

  Publicerad 2013-02-11
  Från och med nu får du och jag vara med och säga vad vi anser om den framtida trafiksituationen i Stockholm, och därmed forma hur staden ska vara byggd och planerad. Ett nytt storskalig forskningsprojekt där experter så väl som intresserade är inbjudna drar har precis dragit igång, och bygger på så kallad crowdsourcing.

 • Översvämningshotet mot de strandnära tomterna

  Publicerad 2012-10-31
  Det finns idag stora brister i kommunernas planering inför en framtida havsnivåhöjning. Det visar en kartläggning som gjorts vid KTH och FOI. Nära en tredjedel av de studerade kommunerna saknar helt uppskattningar av framtida havsnivåer i sin planering. Av de kommuner som uppskattar kommande havsnivåer saknar sex av tio tydliga källor till sina uppskattningar.

 • Sjöar kalkas i onödan

  Publicerad 2012-10-09
  30 procent av sjöarna i Sverige kalkberikas utan anledning. Det visar forskning som genomförts vid KTH. Då det statliga kalkningsprogrammet varje år kostar 208 miljoner handlar det alltså bokstavligen talat om en betydande del pengar rakt ner i sjön.

Till sidans topp