Institutionen för Byggvetenskap

Utbildning och forskning för hållbara byggnader och infrastruktur

The New Svinesund Bridge between Sweden and Norway

Byggvetenskap ägnar sig åt forskning och utbildning inom områdena byggmaterial och byggkonstruktion samt hus- och anläggningsteknik, samt dess inpassning i miljön (jord, berg och vatten).

Institutionen är organiserad i följande avdelningar:

Kalender

DOKTORSINTERVJU

Nytt ramverk för kostnadseffektivt undermarksbyggande

Johan Spross har forskat om observationsmetoden i undermarksbyggandet. I sin avhandling har han kombinerat två designmetoder – observationsmetoden och sannolikhetsbaserad dimensionering – till ett sammanhängande ramverk.

Rationellt undermarksbyggande med observationsmetoden

Till sidans topp