Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik

Fastighetsekonomi och fastighetsjuridik är en tvärvetenskaplig inriktning i årskurs 3 som sammanväver ekonomiska och juridiska aspekter med teknik och miljö. I årskurs 4 och 5 sker en specialisering . Som samhällsbyggare med specialisering mot fastighetsekonomi eller fastighetsjuridik har du specialistkunskaper som ger dig en spetskompetens inom fastighetsområdet som en "generell" ekonom eller jurist saknar.

Sverige har blivit ett av de mest attraktiva och ledande länderna vad gäller investeringar i fastigheter. Det svenska fastighetsbeståndet med sina nära 12 000 miljarder kronor utgör totalt sett den största posten i vår nationalförmögenhet. Att jobba i fastighetsbranschen är i flera bemärkelser ett sätt att delta i samhällsbyggandet.

Som fastighetsekonom kommer du att ha ett brett verksamhetsområde med möjlighet till anställning hos investmentbanker, konsultfirmor, pensionsfondsförvaltare, fastighetsförvaltare samt möjlighet att vara med som analytiker vid både stora och små investeringar eller som förmedlare när stora fastighetsaffärer görs upp. Andra vanliga arbeten är som förvaltare inom stora fastighetsbestånd och som ansvarig för utvecklingen av helt nya byggnader eller områden.

Som fastighetsjurist kommer du att kunna vara verksam inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Till arbetsgivare inom den offentliga sektorn hör bl.a. Lantmäteriet, Trafikverket och Svenska Kraftnät samt kommunernas stadsbyggnadskontor. Arbetsuppgifter inom den privata sektorn kan innebära ansvar för utbyggnad av elnät och telekommunikationssystem, bostadsbyggande och fastighetsutveckling samt konsultverksamhet. Behovet av fastighetsjuridisk kompetens inom dessa sektorer kommer att vara fortsatt mycket stort.

Genomgående för utbildningen är att det finns ett projektperspektiv. Efter utbildningen ska man – förutom att vara specialist på fastighetsekonomiska och fastighetsjuridiska frågor kunna fungera som sammanhållande projektledare.Tack vare utbildningens tvärvetenskapliga karaktär är det många fastighetsekonomer och fastighetsjurister som efter ett par år i yrkeslivet har blivit chefer inom fastighetsområdet.

Kursutbud

Kontaktperson 

Till sidans topp