Välkommen till Avdelningen för filosofi

Avdelningen för filosofi bedriver forskning, utbildning och forskarutbildning inom många av filosofins grenar, men framför allt sådan filosofi som anknyter till tekniken och dess användning i samhället.

Några viktiga forskningsområden vid avdelningen:

  • Teknikfilosofi
  • Teknikens etik
  • Bioteknologins etik
  • Beslutsteori
  • Riskfilosofi
  • Logik
  • Vetenskapsfilosofi

Avdelningen för filosofi har funnits på KTH sedan 1999. Vi ingår i Institutionen för filosofi och historia. Våra lokaler ligger på Brinellvägen 32 på KTH:s huvudcampus.

Studentwebb

På Studentwebben finner du information om KTH:s alla kurser, med länkar till kursplaner, schema, och så vidare.

Studentexpedition

Hit vänder du dig vid frågor om registrering på våra kurser, uthämtning av tentamina, och så vidare.

Om du läser någon av våra TaMoS-kurser (vetenskapsteori och forskningsmetodik) ska du dock vända dig direkt till kurser.tamos@abe.kth.se.

Till sidans topp