Avdelningen för Miljöstrategisk analys (fms)

Hur kan ett hållbart samhälle se ut? Vad kan vi göra för att närma oss ett hållbart samhälle? Hur kan vi mäta miljöpåverkan av produkter, tjänster och andra system?

Detta är frågor som vi på fms arbetar med. Vår målsättning är att bidra till långsiktiga lösningar, kunskapsuppbyggnad och debatt kring strategiska miljöproblem. Detta görs i huvudsak genom tvärvetenskapliga studier. Avdelningens verksamhetsområde är skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling.

Bertil Masonit, ritad för fms

KTH is recruiting an Assistant professor in Sustainable urban development

The subject field is broad and aiming to understand, explain and enable broad societal transformation for sustainable urban development. Technological, ecological, environmental, social, cultural, historical, economical, ethical and political dimensions should be integrated and complex forms of co-operation, governance and competition should be considered. The subject field entails analysis of what sustainable urban development has been, what it can be and how it can be realised.

Read more...

Ny rapport om digitalisering och hållbar konsumtion

samt FMS-forskare på DN debatt

Digitaliseringen innebär en stor möjlighet för Sverige i arbetet med att uppnå de uppsatta nationella miljömålen. IT har stor potential när det kommer till att skapa alternativ till invanda mönster samt nya hållbara sätt att agera och konsumera. Det konstaterar tre forskare från FMS i den rapport som CESC, Centre for Sustainable Communications vid KTH, tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket i syfte att belysa om, och i så fall hur, användningen av digitala tjänster kan bidra till omställningen till ett resurseffektivt samhälle och minskad miljöpåverkan.

Läs rapporten här.

Läs även forskarna på DN debatt, 28 april 2015.

”Socioekologisk stadsutveckling”

Ny bok om socioekologisk stadsplanering. I boken, diskuterar KTH-forskarna Ulrika Gunnarsson Östling, Karin Bradley och Moa Tunström ekogentrifiering och hur den kan motverkas.

FMS på DN debatt: Så kan köerna försvinna utan dyra vägbyggen

FMS Anna Kramers på DN-debatt om digitaliseringens möjligheter.
Lösningen på storstädernas trafikkaos är inte gigantiska nyinvesteringar, utan bättre resursutnyttjande.

Här finns den lediga kapaciteten i storstadstrafiken

Det finns överraskande gott om ledigt trafikutrymme i Stockholm visar en rapport som CESC, Centre for Sustainable Communications, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum på Kungliga Tekniska Högskolan, tagit fram på uppdrag av Trafikverket.

Läs mer ...

Ingen paketlösning för miljön

Under granen ligger många prylar producerade i länder med andra miljöförhållanden – samtidigt som Sverige har minskat sina utsläpp av växthusgaser inom landets gränser.

Tapping the potential of ICT in future low-energy cities

Anna Kramers presents her PhD thesis on the contribution of ICT solutions to achieve climate targets in cities.

"Nu finns chansen att riva upp beslutet om Förbifarten”

KTH-forskare på DN debatt: Valresultatet ger en chans till omprövning av Förbifart Stockholm.

Mer teori gynnar hållbar utveckling

Anna Björklund har kartlagt samhällsbyggnadsprogrammet och föreslår en förstärkning av undervisningen om hållbarhet som teoretiskt begrepp. 

Etanolen avfärdas på lösa grunder

Etanol som förnybart drivmedel döms ut baserat på ett alltför begränsat beslutsunderlag. Fossila bränslen har minst lika stor social påverkan, säger Elisabeth Ekener Petersen.

Scenarier om en framtid utan tillväxt

Projektet "Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande” får 22,8 miljoner kronor från Formas.
– Vi vill undersöka om minskad tillväxt kan leda till ett mer hållbart samhälle, säger projektledare Åsa Svenfelt från fms. 


Åsa Svenfelt

Nätverk för livscykelanalys

Nätverket "Life Cycle Network" på KTH har som mål att binda samman och presentera den forskning som bedrivs inom livscykelstudier.

Till sidans topp