Avdelningen för Miljöstrategisk analys (fms)

Hur kan ett hållbart samhälle se ut? Vad kan vi göra för att närma oss ett hållbart samhälle? Hur kan vi mäta miljöpåverkan av produkter, tjänster och andra system?

Detta är frågor som vi på fms arbetar med. Vår målsättning är att bidra till långsiktiga lösningar, kunskapsuppbyggnad och debatt kring strategiska miljöproblem. Detta görs i huvudsak genom tvärvetenskapliga studier. Avdelningens verksamhetsområde är skärningen mellan miljöfrågor, samhällsförändringar och teknikutveckling.

Bertil Masonit, ritad för fms

Ingen paketlösning för miljön

Under granen ligger många prylar producerade i länder med andra miljöförhållanden – samtidigt som Sverige har minskat sina utsläpp av växthusgaser inom landets gränser.

Tapping the potential of ICT in future low-energy cities

Anna Kramers presents her PhD thesis on the contribution of ICT solutions to achieve climate targets in cities.

"Nu finns chansen att riva upp beslutet om Förbifarten”

KTH-forskare på DN debatt: Valresultatet ger en chans till omprövning av Förbifart Stockholm.

Mer teori gynnar hållbar utveckling

Anna Björklund har kartlagt samhällsbyggnadsprogrammet och föreslår en förstärkning av undervisningen om hållbarhet som teoretiskt begrepp. 

Etanolen avfärdas på lösa grunder

Etanol som förnybart drivmedel döms ut baserat på ett alltför begränsat beslutsunderlag. Fossila bränslen har minst lika stor social påverkan, säger Elisabeth Ekener Petersen.

Scenarier om en framtid utan tillväxt

Projektet "Bortom BNP-tillväxt - Scenarier för hållbart samhällsbyggande” får 22,8 miljoner kronor från Formas.
– Vi vill undersöka om minskad tillväxt kan leda till ett mer hållbart samhälle, säger projektledare Åsa Svenfelt från fms. 


Åsa Svenfelt

Nätverk för livscykelanalys

Nätverket "Life Cycle Network" på KTH har som mål att binda samman och presentera den forskning som bedrivs inom livscykelstudier.

Till sidans topp