Skolans kansli/Dean's Office

Dean's Office, skolans kansli, ansvarar för skolövergripande verksamhet.

Skolchef

Vice skolchef

Mats Wilhelmsson
Mats Wilhelmsson, professor/ vice skolchef 087909225

 Administrativ chef

Johanna Stellan
Johanna Stellan, administrativ chef 087908665

Utbildningsadministrativt ansvarig

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom, utbildningsadm. ansvarig 087909421

Forskarutbildningsansvarig

Sven Ove Hansson
Sven Ove Hansson, professor 087909564

Grundutbildningsansvarig för Samhällsbyggnad

Kjartan Gudmundsson
Kjartan Gudmundsson, universitetslektor 087906590

Grundutbildningsansvarig för Arkitektur samt Prodekan arkitektutbildningen

Ekonomiansvarig

HR-ansvarig

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413

Infrastrukturansvarig

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674

Kommunikationsansvarig

Josefin Backman
Josefin Backman, Kommunikationsansvarig 087909416
DEANS OFFICE

Dokumentsamordnare/registrator

Eliza Carlsson
Eliza Carlsson, registrator 087908328

Forskarutbildningshandläggare

Ann-Christine Stjernberg
Ann-Christine Stjernberg, forskarutbildningshandläggare 087909418



 

Taggad som:
Till sidans topp