Skolans kansli/ Dean´s Office

Dean's Office, skolans kansli, ansvarar för skolövergripande verksamhet.

Skolchef /Dean

Vice skolchef/ Vice Dean

Mats Wilhelmsson
Mats Wilhelmsson, professor/ vice skolchef 087909225

Prodekan arkitektur/ Deputy Dean Architecture

Anders Johansson
Anders Johansson, prodekan, prefekt, gästprof.

Administrativ chef/ Head of Administration

Johanna Stellan
Johanna Stellan, administrativ chef 087908665

Utbildningsadministrativt ansvarig/

Cecilia Månson Blom
Cecilia Månson Blom, utbildningsadm. ansvarig 087909421

Forskarutbildningsansvarig/ Director of Postgraduate Education

Sven Ove Hansson
Sven Ove Hansson, professor 087909564

Grundutbildningsansvarig Samhällsbyggnad/ Director of Undergraduate Education Civil Engineering and Urban Management

Grundutbildningsansvarig Arkitektur/ Director of Undergraduate Education Architechture

Ekonomiansvarig/ Financial Director

Jeanette Ekberg
Jeanette Ekberg, ekonomi ansvarig 087907379

HR-ansvarig/ HR Director

Catherine Abreu Pimenta
Catherine Abreu Pimenta, hr ansvarig 087909413

Infrastrukturansvarig/ Infrastructure Director

Anders Blomqvist
Anders Blomqvist, infrastrukturansvarig 087908674

Kommunikationsansvarig/ Communications Officer - Tjänstledig

Maria Hult
Maria Hult, informatör/kommunikatör 087909416

Dokumentsamordnare/

Forskarutbildningshandlägare/ Doctoral Studies Coordinator

Emelie Blomgren
Emelie Blomgren, forskarutbildningshandläggare 087909418 

Taggad som:
Till sidans topp