Strategiska rådet ABE

Rådets sammansättning gäller under mandatperioden 2013-02-20 -- 2017-12-31.

Enligt KTH:s arbetsordning ska ett val hållas för att utse fyra ledamöter att representera lärarna och forskarna. Även en T/A representant samt tre externa representanter ska utses av skolchef för att ingå i rådet. I rådet ska också tre studeranderepresentanter ingå, dessa utses av THS.
Processen för att utse ledamöter för mandatperioden 2018 - 2021 har påbörjats.

Ledamöter

Muriel Beser Hugosson, ordförande KTH, skolchef
Mats Wilhelmsson KTH, vice skolchef
   
Per Berglund KTH, prodekanus
   
   
Rickard Espling Skanska
Anette Scheibe Lorentzi Stadsbyggnadskontoret, Stockholms Stad
Susanne Nielsen Skovgaard Trafikverket
   
Bo Olofsson, lärarrepresentant KTH
Charlie Gullström, lärarrepresentant KTH
Anna Jensen, lärarrepresentant KTH
Susanne Jarl, TA-representant KTH
   
Linnea Arvfors, studeranderepresentant KTH
David Sandelin, studeranderepresentat KTH
Andreas Sjölander, doktorandrepresentant KTH

Per Sherif Zakhour, doktorandrepresentant suppleant

KTH
   
Johanna Stellan, administrativ chef, sekreterare KTH
   
Per Franson, proprefekt Arkitektur, adjungerad KTH
Ulf Arvidsson, ekonomiansvarig, adjungerad KTH
Catherine Pimenta, HR-ansvarig, adjungerad KTH
Josefin Backman, kommunikationsansvarig, adjungerad KTH
   

Beslut och protokoll från val av lärarrepresentanter (pdf 495 kB)

Ny extern representant (pdf 243 kB)
Minnesanteckningar

Till sidans topp