Senseable Stockholm Lab

Senseable Stockholm Lab är ett nytt samarbete mellan KTH, Massachusetts Institute of Technology (MIT) and Stockholms stad med stöd från Stockholms Handelskammare och Newsec. Labbet lanserades 12:e april 2019.

Forskare inom stadsplanering och stadsutveckling från KTH och MIT tar sig tillsammans an de utmaningar som en växande stad står inför med hjälp av AI och Big Data. I forskningsprojekten ska Stockholm och stockholmarna användas som testbädd.

Läs mer: Senseable Stockholm Lab

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-10-14