Akademiska högtider

Kungliga Tekniska högskolan arrangerar årligen installation av professorer, promotion av doktorer och hedersdoktorer samt diplomutdelning för arkitekter, civilingenjörer, magistrar och högskoleingenjörer. Doktorspromotion och professorsinstallation äger rum i konserthuset, med efterföljande bankett i Stockholms Stadshus. De övriga ceremonierna äger rum i Stockholms Stadshus.

Doktorspromotion och professorsinstallation

Doktorspromotionen och professorsinstallationen är Kungliga Tekniska högskolans största akademiska högtid. Under ceremonin i Stockholms konserthus promoveras de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och disputerat vid KTH. De nya professorer som tillsatts under året installeras formellt.

Doktorspromotionen är en traditionell övergångsrit, vid vilken promovendi, dvs. de unga doktorerna upphöjs från att vara studenter till att själva få bedriva akademisk undervisning. Detta sker genom att promotor leder dem över den symboliska parnassen och de får emotta ett diplom som tecken på sin nyvunna värdighet.

I samband med doktorspromotionen hyllar fakulteten även förtjänta personer inom akademin och/eller näringslivet, genom att utse dem till hedersdoktorer, doctor honoris causa. Som en hyllning till tidigare generationer uppmärksammar man även de som innehaft sin doktorstitel i hela 50 år, genom att återigen promovera dem till jubeldoktorer, doctor jubilaris.

Professorsinstallationen är den andra delen i högtidsceremonin. Installation av professor innebär att rektor högtidligen introducerar personen till hens ämbete. KTH och rektor installerar, eller välkomnar de nya professorer som tillkommit sedan föregående års högtid.

Doktorspromotionen och professorsinstallationen symboliserar både tradition och förnyelse. De har funnits mycket länge och skapar på så sätt kontinuitet, tradition och gemenskap inom KTH. Men högtiden är inte bara tillbakablickande. Den visar samtidigt på förnyelse av kunskapen som både nya doktorer och nya professorer representerar. Arrangemanget visar också vilken betydelse KTH tillmäter sina nya doktorer och professorer.

Doktorspromotion och professorsinstallation äger rum tredje fredagen i november varje år. Ceremonin varvas med musikalisk underhållning av bl.a. KTHs akademiska kapell, bestående av lärare och elever från KTH, under ledning av Director Musices Mats Janhagen.

Ceremonin följs av bankett och dans till storbandsorkester.

Detaljerad information för deltagare i 2020 års ceremoni

Diplomutdelning

Den högtidliga diplomutdelningen sker i Stadshuset och är avsedd för teknologer som utexamineras från grundutbildningsprogrammen inom KTH. Vid diplomutdelningen mottar nyblivna arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie mastrar och magistrar sina diplom av rektor. Grundutbildningsansvarig inom respektive skola finns representerade för att bistå rektor. Ceremonin varvas med underhållning av bl.a Kongliga teknologkören och KTHs akademiska kapell, under ledning av director musices Mats Janhagen. Ceremonin avslutas med mingel i Blå hallen och Gyllene salen.

Diplomutdelningen äger rum i maj och december varje år.

Detaljerad information för diplomander inför nästkommande diplomutdelning

Kommande ceremonier

Doktorspromotion och professorsinstallation

Fredag 27 november 2020
Fredag 19 november 2021

Diplomutdelning

27 och 28 maj 2020

16 och 17 december 2020

Kontakt

De akademiska högtiderna administreras av ceremonimästare Anna Almlöw och andra medarbetare från Evenemang, avdelningen för kommunikation. Till stor hjälp är även marskalkar, dvs teknologer från KTH.

Frågor angående KTHs ceremonier besvaras av Anna Almlöw ceremonier@kth.se

Vill du veta mer om våra marskalkar, och kanske vara med och genomföra våra ceremonier, läs mer här.