Diplomutdelning

Diplomutdelning till nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie magistrar, teknologie masters och även kandidater inom de program som avslutas med en kandidatexamen, äger rum två gånger i slutet maj och i mitten av december.

 Nästa diplomutdelning äger rum 27 och 28 maj 2020.

Den 27 maj diplomeras studenter från följande skolor:

ABE och EECS samt civilingenjörer från CBH

Den 28 maj diplomeras studenter från följande skolor:

ITM och SCI samt högskoleingenjörer och mastrar/magistrar från CBH

Anmälan öppnar i april

Sista dag för att registrera sitt deltagande i länken ovan är 26 april, eller möjligen tidigare om/när antalet diplomander uppnått 400/dag. 

Vilken dag diplomeras mitt program? Se fördelningen i pdf-dokumentet nedan.

Programs 2020 (pdf 188 kB)

För att få en inbjudan till nästkommande diplomutdelning ska examensbeviset vara utfärdat senast 7 april (för diplomeringen i maj) och/eller 10 november (för diplomeringen i december). Stäm av med din studievägledare hur tidigt denne behöver ha in din examensansökan för att hinna med. Observera att inga inbjudningar till diplomutdelningen skickas ut automatiskt när du fått din examen registrerad. Du måste aktivt anmäla att du vill ha en inbjudan till nästkommande diplomutdelning, det gör du här.

Anmälningsförfarande
När du öppnar kuvertet med ditt examensbevis, hittar du även instruktioner om hur du gör för att anmäla ditt intresse att delta i en diplomutdelningsceremoni. De som anmält sitt intresse för att delta i ceremonin, enligt instruktionerna du fått tillsammans med ditt examensbevis, kommer att få en elektronisk inbjudan till diplomutdelningen. Inbjudningarna skickas ut via e-post den 21 april. När du fått din inbjudan måste du aktivt anmäla dig genom klicka på den inbjudan du fått, som tar dig till registreringssidan. där du ska registrera namn, e-mailadress och vilket program du gått samt önskat antal medföljande gäster (max 2). Sista anmälningsdagen är söndag 26 april eller när antalet anmälda diplomander uppnått 400/dag. Sista anmälningsdagen kan alltså komma tidigare än 26 april om antalet diplomander har uppnått 400. Med andra ord; först till kvarn....

Att registreringen stängs senast 26 april, beror på att vi sedan måste ha tid för att producera trycksaker och annat som hör till diplomutdelningen.

Vid diplomutdelningen i maj delas följande priser ut:
Gunnar Wallquists studiemedalj
Årets Alumn

Vid diplomutdelningen i december delas följande priser ut:

Pedagogiska priset
Rektors jämställdhets- och mångfaldspris
Årets lärare

Diplomeringsceremonin

Ceremonin då diplom delas ut sker i Blå Hallen. Diplomen delas ut av rektor eller ibland rektors ställföreträdare - prorektor.
Ceremonin startar kl 17.00. Diplomutdelningen varvas med sång och musik med Kongliga teknologkören under ledning av dirigent Rikard Karlsson samt KTHs akademiska kapell under ledning av director musices Mats Janhagen.

Cocktailmottagning efter ceremonin

Ceremonin avslutas med en cocktailmottagning i Blå hallen och Gyllene salen för diplomander och övriga gäster. När ceremonin avslutas med fanborgens utmarsch och musiken tystnat, kommer vi inom kort att bjuda på mousserande vin samt något tilltugg, sen är det fritt att mingla runt både i Blå hallen och Gyllene salen.

Repetition inför diplomeringsceremonin

Genomgång och repetition av ceremonin sker i Gyllene salen kl 15.30 samma dag som diplomeringen äger rum. Alla diplomander ska vara på plats redan då, ombytta och klara.Huvudentrén kommer att öppnas för insläpp av diplomaner från kl 15:00. Diplomanders gäster är välkomna från 16:20 då huvudentrén öppnas igen för gästerna.

Klicka här om du inte kan se filmen

Information till diplomander (pdf 460 kB)

Diplom

Vid ceremonin i Blå Hallen delas diplom ut till alla diplomander som närvarar på högtiden. Diplomet är ett minne från dagen och fyller ingen formell funktion. Ditt examensbevis är ditt bevis för din examen.

Diplomet är ej att förväxla med examensbeviset.

Klädsel

Högtidsdräkt eller mörk kostym. Samma gäller för diplomanders gäster. Se förklaring till ovan klädkod i FAQ till vänster.

Om du inte har möjlighet att närvara denna gång, måste du ändå meddela om du har för avsikt att gå vid ett senare tillfälle (dock inom ett år från det datum då ditt examensbevis registrerades). Mejladress finns i den inbjudan som skickas till dig (ceremonier at kth.se).

Gäster

P.g.a. restriktioner från brandmyndigheten får inte mer än 1200 personer vistas i Blå hallen samtidigt.

Eftersom vi stänger anmälningslänken när vi uppnått 400 diplomander (om det sker före sista OSA-dagen) är alla diplomander välkomna att ta med upp till 2 gäster. Entrébiljetter mejlas ca 2 veckor efter att sista anmälningsdagen passerat, tillsammans med detaljerad information om ceremonin.

Fotografier

Fotografier från diplomutdelningarna kan du beställa hos fotografen Börjesons. Tel. 604 65 00. Se bilder från senaste diplomutdelningen i nedan länkar.

Bilder från den 17 december 2019

Bilder från 18 december 2019