Diplomutdelning i Stockholms Stadshus

Diplomutdelning till nyutexaminerade arkitekter, civilingenjörer, högskoleingenjörer, teknologie magistrar, teknologie masters och även kandidater inom de program som avslutas med en kandidatexamen, äger rum två gånger i slutet maj och i mitten av december. Om du fått ut ditt examensbevis, kan du anmäla ditt intresse att delta i diplomutdelning i länken till vänster. Observera att inga inbjudningar till diplomutdelningen skickas ut om du inte anmält ditt intresse att få en inbjudan.

 Nästa diplomutdelning äger rum 18 och 19 december 2018.

Den 18 december diplomeras studenter från följande skolor:

ABE och EECS

Den 19 december diplomeras studenter från följande skolor:

CBH, ITM och SCI

Sista anmälningsdagen har passerat

Sista dag för att registrera sitt deltagande i länken ovan är 18 november, och sista dagen för att anmäla sitt intresse (i dokumentet till vänster) att få en inbjudan är 14 november.

Vilken dag diplomeras mitt program? Se fördelningen i pdf-dokumentet nedan.

Programs 2018 (pdf 68 kB)

För att få en inbjudan till nästkommande diplomutdelning ska examensbeviset vara utfärdat senast nedanstående datum. Stäm av med din studievägledare hur tidigt denne behöver ha in din examensansökan för att hinna med. Observera att inga inbjudningar till diplomutdelningen skickas ut automatiskt när du fått din examen registrerad. Du måste aktivt anmäla att du vill ha en inbjudan till nästkommande diplomutdelning, i länken till vänster.

7 april
10 november

När du öppnar kuvertet med ditt examensbevis, hittar du även i samma kuvert instruktioner om hur du gör för att anmäla ditt intresse att delta i en diplomutdelningsceremoni. De som anmält sitt intresse för att delta i ceremonin, enligt instruktionerna du fått tillsammans med ditt examensbevis, kommer att få en elektronisk inbjudan till diplomutdelningen. Inbjudningarna skickas ut via e-post från och med början av oktober löpande fram till och med 15 november. När du emottagit din inbjudan har du på dig fram till den 18 november att registrera ditt deltagande. Därefter stänger registreringen, eftersom vi sedan måste ha tid för att producera trycksaker och annat som hör till diplomutdelningen. Du måste alltså aktivt anmäla dig genom att registrera namn adress, vilket program du gått etc. ca 2 veckor innan diplomeringsdatum skickas elektroniska entrébiljetter till dig.

Vid diplomutdelningen i maj delas följande priser ut:
Honnörsstipendier
Gunnar Wallquists studiemedalj
 

Vid diplomutdelningen i december delas följande priser ut:
Årets lärare
Pedagogiska priset
Rektors jämställdhets- och mångfaldspris

Diplomeringsceremonin

Ceremonin då diplom delas ut sker i Blå Hallen. Diplomen delas ut av rektor eller ibland rektors ställföreträdare.
Ceremonin startar kl 17.00. Diplomutdelningen varvas med sång och musik med Kongliga teknologkören under ledning av dirigent Rikard Karlsson samt KTHs akademiska kapell under ledning av director musices Gunnar Julin.
 

Cocktailmottagning efter ceremonin

Ceremonin avslutas med en cocktailmottagning i Blå hallen och Gyllene salen för diplomander och alla deras gäster. När ceremonin avslutas med fanborgens utmarsch och musiken tystnat, kommer vi inom kort att bjuda på mousserande vin samt något tilltugg i Blå hallen. Sen är det fritt att mingla runt både i Blå hallen och Gyllene salen.

Repetition inför diplomeringsceremonin

Genomgång och repetition av ceremonin sker i Gyllene salen kl 15.30 samma dag som diplomeringen äger rum. Alla diplomander ska vara på plats redan då, ombytta och klara.Huvudentrén kommer att öppnas för insläpp av diplomaner från kl 15:00. Diplomanders gäster är välkomna från 16:20 då huvudentrén öppnas igen för gästerna.

Din webbläsare kan inte visa filmen

Din webbläsare har javascript inaktiverat, eller stödjer inte HTML5 video.

Filmen kan inte visas i redaktörsverkyget

Förhandsgranska för att se filmen.

Klicka här om du inte kan se filmen

Information till diplomander (pdf 92 kB)

Diplom

Vid ceremonin i Blå Hallen delas diplom ut. Diplom delas endast ut till dem som närvarar på ceremonin.

Diplomet är ej att förväxla med examensbeviset som man får hemskickat.

Klädsel

Högtidsdräkt eller mörk kostym. Samma gäller för diplomanders gäster. Se förklaring till ovan klädkod i FAQ till vänster.

Om du inte har möjlighet att närvara denna gång, måste du ändå meddela om du har för avsikt att gå vid ett senare tillfälle (dock inom ett år från det datum då ditt examensbevis registrerades). Mejladress finns i den inbjudan som skickas till dig (ceremonier at kth.se).

Gäster

P.g.a. restriktioner från brandmyndigheten får inte mer än 1200 personer vistas i Blå hallen samtidigt. Diplomander är därför garanterade att ta med en gäst, men kan i mån av plats ta med två eller ev. tre personer.När sista anmälningsdagen har passerat och antalet diplomander per dag har fastställts ser vi hur många platser vi har kvar att fördela till diplomanders gäster. Besked om detta mejlas ut ca en vecka efter att sista anmälningsdagen passerat, tillsammans med information om ceremonin och entrébiljetter.

Fotografier

Fotografier från diplomutdelningarna kan du beställa hos fotografen Börjesons. Tel. 604 65 00. Se även bilderna i nedan länkar.

Bilder från den 29 maj 2018

Bilder från 30 maj 2018

Till sidans topp