Till innehåll på sidan

2010 - Hans Rosling

Hans Rosling tilldelas KTHs Stora pris 2010 bl. a. för sin förmåga att inspirera och skapa framtidstro.

Hans Rosling (Foto: Ulf Sirborn)

Hans Rosling sprider med ett engagerat och pedagogiskt patos vetenskapligt grundad kunskap om hälsotillståndet i världen genom att visa hur statistik kan förädlas till förståelse på ett lättillgängligt sätt. Han är en av grundarna av Gapminder Foundation, en stiftelse som utvecklat mjukvaran Trendalyzer som med sina innovativa animationer gör berättelsen om världens utveckling begriplig på ett på samma gång vackert som underhållande sätt.

Hans Roslings förmåga att inspirera och skapa framtidstro är föredömlig och för sitt osjälviska arbete att med teknikens hjälp förbättra människors hälsa tilldelas han KTH:s Stora pris 2010