Promotionshögtiden 2010

2010 års installation och promotion har ägde rum fredagen den 19 november. KTH installerade 22 professorer samt 128 nya doktorer.

Inledning och installation

Ceremonin inleddes med att rektor Peter Gudmundson avtackade emeriti, samt läste upp namnen på de nya gäst- adjungerade- och affillierade professorerna som tillträtt under 2010. Därpå installerades 22 professorer i sitt nya ämbete.

Hedersdoktorerna promoveras

Fakultetens dekanus Professor Foke Snickars presenterade 2010 års hederdoktorer för promotion.

De nyblivna doktorerna promoveras

Därpå följde promotion av teknologie, medicine och filosofie doktorer.
Årets promotor var Jens Zander, professor i radiosystemteknik.

Prisutdelning

Rektor delar ut Janne Carlssons stipendium för akademiskt ledarskap samt KTH:s utmärkelse för industriell samverkan.

KTHs styrelseordförande Börje Ekholm överlämnade KTHs Stora Pris till Hans Rosling.

För underhållningen under ceremonin stod några av Operahögskolans elever tillsammans med KTHS akademiska kapell under ledning av Director musices Gunnar Julin.

Banketten

Banketten avnjöts i Gyllene Salen.

Middagstalare under kvällen var:
Rektor Peter Gudmundson
Professor Pontus Braunerhjelm
Hedersdoktor Elizabeth Deakin
Promoti Robert Lagerström
Jubeldoktor Bertil Colding
Professor Hans Rosling
Efter banketten serverades kaffe i Blå Hallen. Bandet On Cue stod för dansmusiken.

Bilder

Bilder tagna under kvällen fins att köpa via fotografens hemsida, se länk nedan. Lösenord och användarnamn är kth. Fotografen kom från Börjesons fotostudio.
Filminspelning från ceremonin gjordes av Robert Ricciuti productions. DVD säljs från och med 17 december i KTHs infocenter till ett pris av 300:-.