Till innehåll på sidan

Promotion och installation 2020

Kungliga Tekniska högskolans doktorspromotion äger rum i Blå hallen, Stockholms stadshus 19 november 2021. Kungliga Tekniska högskolans installation av nya professorer äger rum på Musikaliska torsdagen 17 juni 2021. Datumen har skjutits fram pga covid-19.

Promotion 19 nov 2021

Promotionen äger rum i Blå hallen, Stadshuset 19 november 2021. Inbjudningarna skickas digitalt ut i september 2021.

Sista datum för promovendi att anmäla sig är 1 oktober 2021 och inbjudan görs i länken nedan.

Anmälan för doktorer öppnar september 2021

Kan du inte närvara? Tacka nej här.

Nyblivna doktorer

De som disputerat och tagit ut sin doktorsexamen (promovendi) under perioden 1 oktober 2019 - 26 september 2020 samt 27 september 2020- 30 september 2021 kommer, enligt akademisk tradition att promoveras.

Klädsel

Klädkoden är högtidsdräkt. Läs mer om klädkoden här . Det innebär frack med vit väst och vit fluga, frackskjorta eller hellång aftonklänning i valfri färg (alt.militär högtidsdräkt, folkdräkt) för att få delta i ceremonin.

Anmälan

Du anmäler dig via den länk som ligger på den här sidan i mitten av september. Lösenordet finns i din inbjudan som skickas ut via e-mail.

Insignier

Diplom, hatt och doktorsring
Vid promotionen erhåller samtliga promovendi ett diplom. Diplomet är det skrivna beviset på värdigheten och utdelas under ceremonin till alla doktorer och hedersdoktorer. Vid KTH promoverar man inte med hatt och doktorsring, men det står givetvis var och en fritt att införskaffa sådana. Ev. medhavd doktorshatt medtages till ceremonin. När du kommer till din stol, placerar du din hatt under stolen. Hatten får sättas på först när du blivit promoverad och återkommer till din stol.

Doktorshatt

Doktorshatten är en symbol för den akademiska friheten. KTH delar ut doktorshatt endast till hedersdoktorerna.

Eftersom KTH inte promoverar i hatt, har vi heller inte någon uthyringsverksamhet för hattar. Om du vill beställa en doktorshatt får du räkna med en viss leverenstid.

Beställ din doktorshatt hos vår hattleverantör Franzéns Hattmakeri. Alla doktorshattar tillverkas för hand och är ett traditionellt handarbete från början till slut!

Gå in på hattmakarna.se  för att göra din beställning av doktorshatten och passa på att läsa mer om hattmakaryrket och doktorshattens historia. Här kan du läsa om när professor Mattias Uhlén provade ut sin hatt inför uppdraget som promotor. 

Sista beställningsdatum inför promotionen är ca 10 veckor innan promotionsdatumet.

Doktorsring

Doktorsringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Således är vänster hands ringfinger den rätta platsen. Vid KTH delas doktorsringen endast ut till hedersdoktorerna. Doktorsring beställs hos Sandbergs, Nybrogatan 9, Stockholm emot uppvisande av examensbevis. Öppetider är vardagar 11 - 18, lördagar 10 -15. Telefon: 08-679 90 20

Du kan beställa din ring via nätet på den här adressen.

Krage

Mönstret finns även hos ceremonimästaren.

Installation 17 juni 2021

Nya professorer som fått sin tjänst under perioden 1 september 2019 -1 september 2020 inbjuds med en gäst till ceremoni och bankett. På parnassen installeras endast de professorer som sökt och fått en utlyst tjänst eller blivit befordrade.

Gäst- affilierade- och adjungerade professorer inbjuds även de tillsammans med en gäst, omnämns i det tryckta programmet samt av rektor under ceremonin samtidigt som ett foto visas på filmduken. 

I länken nedan anmäler installandi. Sista datum för anmälan är 15 april 2021.

Anmälan öppnar april 2021

Ceremonin

Ceremonin kommer under högtidliga former hållas på Musikaliska, Nybrokajen. Installandi inbjuds med en gäst att delta.  

Bankett

KTH bjuder installandi med en gäst till bankett efter ceremonin. Banketten kommer hållas i Spegelsalen på Grand Hôtel. 

Klädsel

Klädkoden är högtidsdräkt. Läs mer om klädkoden här . Det innebär frack med vit väst och vit fluga, frackskjorta eller hellång aftonklänning i valfri färg (alt.militär högtidsdräkt, folkdräkt) för att få delta i ceremonin.
För övriga gäster som även deltar i banketten är högtidsdräkt önskvärd.

Titel
Promotionshögtiden 2019
Promotionshögtiden 2018
Promotionshögtiden 2017
Promotionshögtiden 2016
Promotionshögtiden 2015
Promotionshögtiden 2014
Promotionshögtiden 2013
Promotionshögtiden 2012
Promotionshögtiden 2011