Promotion och installation 2020

Kungliga Tekniska högskolans doktorspromotion och installation av nya professorer äger rum i Stadshuset fredagen den 19 februari 2021. Datumet har skjutits fram pga covid-19.

Installation och promotion i Stadshuset

Promotions- och installationshögtiden äger rum i Stockholms stadshus med start kl 17.00, huvudentrén till konserthuset öppnar kl 16:00. 

Inbjudningarna skickas ut med början i mitten av november.

Sista datum för promovendi att anmäla sig är 4 december 2020 och inbjudan görs i länken nedan.

Anmälan för doktorer öppnar nov 2020

I länken nedan anmäler sig fakultet och rektors inbjudna gäster. Sista datum för anmälan är 11 december 2020.

Anmälan öppnar nov 2020

Kan du inte närvara? Tacka nej här.

Nyblivna doktorer

De som disputerat och tagit ut sin doktorsexamen (promovendi) under perioden 1 oktober 2019 - 26 september 2020 kommer, enligt akademisk tradition att promoveras. Inbjudan skickas ut från och med vecka 38. Inbjudan till ceremoni och bankett gäller för två personer. Önskemål om ytterligare gäster till ceremoni och bankett kan göras i anmälningsformuläret. För ytterligare bankettgäster debiteras en kuvertavgift om 1800 kr per person att erläggas med kredit/kontokort i samband med att du registrerar ditt och dina gästers deltagande. Nybliven doktor registrerar sig själv och även sina ev. gäster. Gästerna behöver inte själva göra något.

Handledare

Handledare till promovendi kommer att inbjudas till promotionen under förutsättning att deras respektive doktorand kommer att närvara. Av detta skäl är det angeläget att promovendi har anmält sin egen närvaro senast den 4 december 2020. Handledare inbjuds med sin partner.

Installandi

Nya professorer som fått sin tjänst under perioden 1 september 2019 -1 september 2020 inbjuds med en gäst till ceremoni och bankett. För ytterligare gäster till banketten debiteras en kuvertavgift om 1800 kr per person att betalas med kort i samband med anmälan, i anmälningsformuläret. Ytterligare gäster endast till ceremonin kostar inget extra och ges ut i mån av plats. Antalet ceremonigäster måste registreras då även de behöver ha en platsbiljett till ceremonin.
På parnassen installeras endast de professorer som sökt och fått en utlyst tjänst eller blivit befordrade.

Gäst- affilierade- och adjungerade professorer inbjuds även de tillsammans med en gäst, omnämns i det tryckta programmet samt av rektor under ceremonin samtidigt som ett foto visas på filmduken. Även för dessa professorer ges möjlighet att ta med fler än en gäst till banketten. Kuvertavgift om 1800 kr per person erläggs i i samband med anmälan via anmälningsformuläret.

För installandi (nya professorer, dock ej adjungerade, affilierade och gästprofessorer) anordnas även en cocktailmottagning kvällen innan från ca 17.00 där nya professorer och hedersdoktorer har möjlighet att träffa varandra och även få information om installationsakten dagen efter.
 

Ceremonin

Promovendi och installandi är välkommen att anmäla ytterligare 1 gäster till ceremonin. 

Bankett

KTH bjuder promovendi och installandi med en gäst till banketten i Stockholms stadshus. 

Repetition

För att ceremonin ska flyta på så elegant som möjligt och bli ett fint minne kommer information om hur ceremonin går till, samt en kort film som illustration, att översändas via e-mail till de promovendi som anmält sig till ceremonin Det är viktigt att du tar del av den informationen, så att ceremonin blir ett bestående minne.

Klädsel

Klädkoden är högtidsdräkt. Läs mer om klädkoden här . Det innebär frack med vit väst och vit fluga, frackskjorta eller hellång aftonklänning i valfri färg (alt.militär högtidsdräkt, folkdräkt) för att få delta i ceremonin.
För övriga gäster som även deltar i banketten är högtidsdräkt önskvärd.

För de gäster som endast övervarar ceremonin, går det även bra med mörk kostym/kort klänning. Om du funderar på att ta med barn till ceremonin och/eller banketten, avråder vi starkt från från detta.

Anmälan

Du anmäler dig via den länk som ligger på den här sidan i mitten av november. Lösenordet finns i din inbjudan som skickas ut via e-mail.

Insignier

Diplom, hatt och doktorsring
Vid promotionen erhåller samtliga promovendi ett diplom. Diplomet är det skrivna beviset på värdigheten och utdelas under ceremonin till alla doktorer, hedersdoktorer, jubeldoktorer och professorer. Vid KTH promoverar man inte med hatt och doktorsring, men det står givetvis var och en fritt att införskaffa sådana. Ev. medhavd doktorshatt medtages till ceremonin. När du kommer till din stol, placerar du din hatt under stolen. Hatten får sättas på först när du blivit promoverad och återkommer till din stol.

Doktorshatt

Doktorshatten är en symbol för den akademiska friheten. KTH delar ut doktorshatt endast till hedersdoktorerna.

Eftersom KTH inte promoverar i hatt, har vi heller inte någon uthyringsverksamhet för hattar. Om du vill beställa en doktorshatt får du räkna med en viss leverenstid.

Beställ din doktorshatt hos vår hattleverantör Franzéns Hattmakeri. Alla doktorshattar tillverkas för hand och är ett traditionellt handarbete från början till slut!

Gå in på hattmakarna.se  för att göra din beställning av doktorshatten och passa på att läsa mer om hattmakaryrket och doktorshattens historia. Här kan du läsa om när professor Mattias Uhlén provade ut sin hatt inför uppdraget som promotor. 

Sista beställningsdatum inför promotionen är ca 10 veckor innan promotionsdatumet.

Doktorsring

Doktorsringen symboliserar troheten mot vetenskapen. Således är vänster hands ringfinger den rätta platsen. Vid KTH delas doktorsringen endast ut till hedersdoktorerna. Doktorsring beställs hos Sandbergs, Nybrogatan 9, Stockholm emot uppvisande av examensbevis. Öppetider är vardagar 11 - 18, lördagar 10 -15. Telefon: 08-679 90 20

Krage

Doktorskrage kan man låta brodera hos AB Georg Sörman, St Eriksgatan 41, tel 651 33 14. Mönstret finns även hos ceremonimästaren.

Fotografering

KTH fotograferar och filmar hela ceremonin. Filmen kommer att finnas till beskådan och nedladdning på webbsidan för promotionen. Fotografierna kan beställas hos fotografen.