KTH i Almedalen 2019

Många forskare från KTH finns på plats under Almedalsveckan för att presentera aktuell forskning, förmedla ny fakta och bidra med expertkompetens i paneler, debatter och mediesammanhang. KTH arrangerar dessutom ett antal olika aktiviteter, både enskilt och tillsammans med andra aktörer.

Information om medverkande KTH-experter i Almedalen och vilka seminarier de deltar i uppdateras löpande och hittas under respektive ämnesområde.

Transportsektorns klimatmål - en omöjlig utmaning?

Koldioxidutsläppen från transporter ska minska 70% till år 2030. Det är ett av världens mest ambitiösa mål. Men är det möjligt att uppnå eller är det bara en politisk pamflett? Är det ett lämpligt mål eller bör riksdagen ompröva målet?

Seminariet arrangeras av Transportföretagen där medverkande kommer från KTH, VTI, Trafikverket samt några politiker.

Datum och tid: 3 juli, klockan 14.00-14.50
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, sal B25

Fullständig information om seminariet

Minska det digitala utanförskapet

Den digitala utvecklingen skapar nya möjligheter till självständighet för personer med funktionsnedsättning. En förutsättning är att tjänster och service uppfyller krav på tillgänglighet. Om inte blir effekten den motsatta. Vad kan vi göra för att minska risken för digitalt utanförskap?

Myndigheten för delaktighet presenterar här diskussioner och konkreta exempel med hjälp av medverkande från olika enheter och organisationer samt KTH.


Datum och tid: 3 juli, klockan 15.00-15.45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Delaktighetsforum, Sävesalen, 2 tr

Fullständig information om seminariet

Bostadspolitisk landskamp – vad kan vi lära av andra länder?

Att Sveriges bostadsmarknad präglas av problem kan inte ha undgått någon. Unga, ekonomiskt svaga och socialt utsatta har svårt att få en ändamålsenlig bostad. Men hur gör man i andra länder? Finns exempel att söka inspiration från? Vilket land är egentligen bäst på social bostadspolitik?

Datum och tid: 4 juli, klockan 10.30-12.00

Fullständig information om seminariet

Unga som motor i stadsplaneringen – vägen till mindre utanförskap?

Idag används dialogprocesser i större utsträckning än någonsin i stadsplanering och det leder till ökad involvering från samhället i stort. Samtidigt vittnar många ungdomar i förorter om känslan av utanförskap och att samhället inte lyssnar på vad de har att säga. Hur kan vi nyttja denna drivkraft?

Datum och tid: 4 juli, klockan 13.00-14.00

Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, lokal Spegelsalen

Fullständig information om seminariet

Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-07-03