Till innehåll på sidan

Så har lokalerna anpassats

För att begränsa spridningen av covid-19 har ett antal åtgärder vidtagits som justeras vid behov. 

• Receptioner och diskar har utrustats med skydd av plexiglas.
• Skyltar och dekaler i golvet uppmanar alla att hålla avstånd till varandra.
• Information om hur lokaler ska möbleras har anslagits på lämpliga platser.
• Storlek på grupper anpassas till lokaler och verksamheter, till exempel genom schemaläggning och planering av undervisning.
• Handsprit görs tillgängligt i lokaler där folk samlas.
• Utökad städning på samtliga toaletter.
• Ledstänger och dörrhandtag torkas av regelbundet med desinfektionsmedel. 

Hjälp till att minska smittspridningen - det är allas vårt ansvar!

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma vid minsta tecken på förkylning eller luftvägsinfektion.

Se till att hålla avstånd till andra personer, såväl inom- som utomhus.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 30 sekunder. 

Följ instruktioner från myndigheter och KTH med avsikt att minska smittspridning.

  • Tänk också på att nysa och hosta i armvecket och att inte röra ansiktet.
  • Den som reser med kollektivtrafik rekommenderas att bära munskydd vid alla tidpunkter. 

Forskningsnyheter om covid-19

här är forskarnas hemmatest tillsammans med kuvert
Svarsfrekvensen vid hemtestning är hög. Foto: Niclas Roxhed

Hemtestning för covid-19 fungerar utmärkt

När två forskare vid KTH för drygt ett år sedan bestämde sig för att använda egenutvecklad blodprovsteknik för ett helt nytt ändamål - mäta förekomste...

Läs artikeln
Tunnelbanetåg som stannat vid perrong.
Antalet resenärer har minskat, men det är fortfarande många som inte har något val utan måste åka med kollektivtrafiken. (Foto: Magnus Sandberg/Aftonbladet/TT)

Så påverkades pendlingsvanor av pandemin

När pandemin slog till uppmanades vi att undvika kollektivtrafiken. De som ändå fortsatte att resa kollektivt i Stockholm i störst utsträckning var fr...

Läs artikeln
Person resting in light from window blinds
Med hjälp av matematik hoppas forskarna finna samband mellan molekylen HMGB-1 och utvecklingen av symtom hos långtidssjuka Covid-19-patienter. Foto: Unsplash

Forskare använder matematik för att hitta nycklar till långtids-covid

Nu vill forskare från KTH och Karolinska Institutet vid MedTechLabs utröna varför vissa personer drabbas av långtids-covid. – Genom att använda avanc...

Läs artikeln

Läs mer