Till innehåll på sidan

KTH är öppet

KTH har anpassat sina lokaler och sin verksamhet till utbildning på campus under höstterminen.

Undervisning som samlar många studenter i en föreläsningssal ersätts med andra format, till exempel digital undervisning eller undervisning i mindre grupper.

Så har lokalerna anpassats

För att begränsa spridningen av covid-19 har ett antal åtgärder vidtagits som justeras vid behov. 

• Receptioner och diskar har utrustats med skydd av plexiglas.
• Skyltar och dekaler i golvet uppmanar alla att hålla avstånd till varandra.
• Information om hur lokaler ska möbleras har anslagits på lämpliga platser.
• Storlek på grupper anpassas till lokaler och verksamheter, till exempel genom schemaläggning och planering av undervisning.
• Handsprit görs tillgängligt i lokaler där folk samlas.
• Utökad städning på samtliga toaletter.
• Ledstänger och dörrhandtag torkas av regelbundet med desinfektionsmedel. 

Hjälp till att minska smittspridningen - det är allas vårt ansvar!

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma vid minsta tecken på förkylning eller luftvägsinfektion.

Se till att hålla avstånd till andra personer, såväl inom- som utomhus.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 30 sekunder. 

Följ instruktioner från myndigheter och KTH med avsikt att minska smittspridning.

  • Tänk också på att nysa och hosta i armvecket och att inte röra ansiktet.
  • I Sverige finns ingen rekommendation om att man ska använda munskydd ute i samhället, men det är fritt fram för den som vill att göra det.

Forskningsnyheter om covid-19

provrör i laboratorium på rostfri bänk

Teknik för förbättrad SARS-CoV-2-testning i olika avloppssystem

I syfte att bidra till ett tidigt varnings- eller övervakningssystem för pandemisk smittspridning inom olika regioner har en grupp KTH-forskare utvärd...

Läs artikeln
Porträttbild på Sophia Hober
Sophia Hober, professor i molekylär bioteknologi på KTH, föreläser på ForskarFredag 27 november. Foto: Peter Ardell

Sophia Hober föreläser om covid-19 på ForskarFredag

Hallå där, Sophia Hober! Du är en av tre forskare som ska föreläsa om forskning kring covid-19 på ForskarFredag 27 november. Vad kommer du att prata o...

Läs artikeln
Provrör och vattenfyllda flaskor på rostfri bänk
Vattenprover tas från tre reningsverk i Stockholmsregionen: Henriksdal, Bromma och Käppala. Foto: Zeynep Cetecioglu Gurol

Avloppsvatten visar stor ökning av covid-19 i Stockholm

Mängden coronavirus som hittats i avloppsvatten har fördubblats de senaste veckorna och är nu tillbaka på samma nivåer som i maj 2020. Nya forsknings...

Läs artikeln

Läs mer