När KTH öppnar

KTH anpassar sina lokaler och sin verksamhet inför höstterminen då vi återgår till utbildning på campus. Studenter kommer att ges tillträde till KTH:s lokaler successivt under augusti.

• Mottagningen av nya studenter kommer delvis att innehålla digitala moment.
• Undervisning som samlar många studenter i en föreläsningssal kommer att ersättas med andra format, till exempel digital undervisning eller undervisning i mindre grupper.

Så här anpassas lokalerna

För att begränsa spridningen av covid-19 vidtas ett antal åtgärder som justeras vid behov. 

• Receptioner och diskar utrustas med skydd av plexiglas.
• Skyltar och dekaler i golvet uppmanar alla att hålla avstånd till varandra
• Information om hur lokaler ska möbleras anslås på lämpliga platser.
• Storlek på grupper anpassas till lokaler och verksamheter.
• Handsprit görs tillgängligt i lokaler där folk samlas.
• Städningen utökas på samtliga toaletter
• Ledstänger och dörrhandtag torkas av regelbundet med desinfektionsmedel. 

Hjälp till att minska smittspridningen - det är allas vårt ansvar!

Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma vid minsta tecken på förkylning eller luftvägsinfektion.

Se till att hålla avstånd till andra personer, såväl inom- som utomhus.

Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 30 sekunder. 

Följ instruktioner från myndigheter och KTH med avsikt att minska smittspridning.

  • Tänk också på att nysa och hosta i armvecket och att inte röra ansiktet.
  • I Sverige finns ingen rekommendation om att man ska använda munskydd ute i samhället, men det är fritt fram för den som vill att göra det.

Forskningsnyheter om covid-19

Forskare vid KTH har skapat ett verktyg som kan visa vilka områden i en stad som riskerar att drabbas extra hårt av snabb smittspridning, till exempel covid-19. Foto: Peter Ardell

De skapar smittprognoser

Just nu arbetar tre forskare vid KTH med att skapa en datormodell för att simulera sambandet mellan spridningen av det nya coronaviruset och stockholm...

Läs artikeln

”Det är ett nytt liv”

Digitaliseringsexperten Jan Gulliksen ställer om jobbet från ständiga resor till hemarbete. För att hantera läget med den enahanda miljön flyttar han ...

Läs artikeln
Tusentals analyser av coronatester, så kallade PCR-tester, görs varje dygn i SciLifeLab. (Foto: Magnus Hjalmarsson Neideman/SvD/TT)

Maskinen som snabbar på testningen

Ingen utrustning fanns för att öppna provrören när tusentals coronatester skulle analyseras. Då byggde KTH:s prototypcenter en maskin som både förbätt...

Läs artikeln

Läs mer