Därför prisas KTH: Alla studenter får jobb

Olle Bälter, grundutbildningsansvarig på Skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH
Publicerad 2009-12-10

Studenter som läst vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) vid KTH har alla fått jobb ett år efter examen. Faktum är att många studenter på CSC har jobb redan under studietiden. Det är en av anledningarna till att skolan nu får Högskoleverkets prestigefulla utmärkelse Framstående utbildningsmiljö 2009.

Studenter som läst vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) vid KTH har alla fått jobb ett år efter examen. Faktum är att många studenter på CSC har jobb redan under studietiden. Det är en av anledningarna till att skolan nu får Högskoleverkets prestigefulla utmärkelse Framstående utbildningsmiljö 2009.

Ytterligare ett skäl till priset är enligt Högskoleverket det stora studentinflytandet som fungerar väl vid CSC-skolan.

– CSC-skolan är ett bra exempel på hur man kan skapa en god utbildningsmiljö. Ledningen har väldefinierade strategier för utveckling de närmaste åren och en tydlig vision för framtiden, säger universitetskansler Anders Flodström.

Olle Bälter, grundutbildningsansvarig på Skolan för datavetenskap och kommunikation vid KTH, besvarar den klassiska sportfrågan om hur det känns att få utmärkelsen med "Jätteroligt".

– Det är ett lyft för alla på skolan som brinner för grundutbildning, säger Olle Bälter.

Från hans perspektiv finns det främst två orsaker till att skolan får priset.

– På CSC-skolan är det högt i tak. Hos oss är det tillåtet att misslyckas, dra lärdom av detta och återkomma med nya kunskaper och idéer. Grundutbildningen är därtill centraliserad, vilket gör att det går att styra utbildningen i en viss riktning, säger Olle Bälter.

Utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö delas ut till enskilda miljöer på universitet och högskolor. En internationell bedömargrupp på Högskoleverket granskar de ansökningar som kommer in och kraven är högt ställda. I bedömargruppens motivering kan man bland annat läsa att skolan arbetar aktivt med olika sätt att kontinuerligt förbättra utbildningarna.

Bedömargruppen menar att CSC-skolan också söker en bra balans mellan forskning och utbildning. Detaljerad kursplanering skapar förutsättningar för olika former av kompetensutveckling för lärarna. Skolan har dessutom ett väl inarbetat system för kvalitetssäkring som gör att utbildningarna inte är beroende av enstaka eldsjälar för att på sikt upprätthålla sin höga kvalitet.

Utmärkelsen framstående utbildningsmiljö delas ut vid en ceremoni den 28 januari 2010.

För mer information, kontakta Charlotte Elam på 08-563 085 99 eller charlotte.elam@hsv.se alternativt Olle Bälter på balter@csc.kth.se eller 08 - 790 63 41.

Peter Larsson

Till sidans topp