Nyheter

Metod för att studera genaktivitet i vävnader

Forskare vid KTH och KI har utarbetat en ny metod som kommer till viktig användning för grundforskning inom utvecklingsbiologi, neurobiologi och cancerforskning.

NYHETER

Svenska fjällen är ett kulturlandskap

KTH-forskare har tittat närmare på innebörden av ordet kulturarv och kommit fram till att det inte bara är mäktiga byggnader som ingår i detta begrepp.

Till sidans topp