A search for Supersymmetry in final states with two same-flavor opposite-sign leptons, jets and missing transverse momentum with the ATLAS detector

Tid: Fr 2018-01-19 kl 10.00

Plats: sal FB42, AlbaNova Universitetscentrum, Roslagstullsbacken 21, Stockholm

Ämnesområde: Fysik - Atomär, subatomär och astrofysik

Licentiand: Giulia Tremeanre Ripellino , Fysik

Granskare: Assistant Professor Mikko Voutilainen, University of Helsinki, Helsingfors, Finland Examinator: Professor Mark Pearce, Fysik, KTH

Huvudhandledare: Professor Bengt Lund-Jensen

2018-01-19T10:00 2018-01-19T10:00 A search for Supersymmetry in final states with two same-flavor opposite-sign leptons, jets and missing transverse momentum with the ATLAS detector (Fysik - Atomär, subatomär och astrofysik) A search for Supersymmetry in final states with two same-flavor opposite-sign leptons, jets and missing transverse momentum with the ATLAS detector (Fysik - Atomär, subatomär och astrofysik)
Till sidans topp