Amine transaminases in multi-step one-pet reactions

Tid: Fr 2017-02-17 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8

Ämnesområde: Bioteknologi

Respondent: Mattias Anderson , Industrial Biotechn

Opponent: Assist Prof Frank Hollmann, Delft University of Technolog, The Netherlands

Handledare: Prof Per Berglund

2017-02-17T10:00 2017-02-17T10:00 Amine transaminases in multi-step one-pet reactions (Bioteknologi) Amine transaminases in multi-step one-pet reactions (Bioteknologi)
Till sidans topp