An analysis of architectural and urban planning strategies for developing energy efficient cities in China

Tid: Ti 2018-10-23 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Industriellt miljöskydd

Respondent: Zhenhong Gu

Opponent: Professor Dong Wei, Southeast University, China

Handledare: Universitetslektor Fredrik Gröndahl

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2018-09-26