Till innehåll på sidan

An experimental investigation of spur gear efficiency and temperature

Tid: Fr 2017-03-31 kl 10.00

Plats: Sal B319,Gladan, Brinellvägen 85, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Martin Andersson , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Bengt-Göran Rosén, Högskolan i Halmstad, Maskinteknik, Halmstad

Handledare: Prof. Ulf Olofsson