Till innehåll på sidan

An Experimental Study to Improve the Casting Performance of Steel Grades Sensitive for Clogging

Tid: Ti 2017-03-28 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Teknisk materialvetenskap

Respondent: Jennie Katarina Sofia Svensson , Materialvetenskap

Opponent: Prof.Em. Lauri Holappa, School of Chemical Technology, Aalto University, Finland

Handledare: Prof. Pär Jönsson