Till innehåll på sidan

An Experimental Study to Measure Grout Penetrability, Improve the Grout Spread, and Evaluate Real Time Grouting Control Theory

Tid: Ti 2018-01-09 kl 10.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Byggvetenskap med inriktning mot Jord- och bergmekanik

Respondent: Ali Nejad Ghafar

Opponent: Associate Professor Chadi el Mohtar, US

Handledare: Professor Stefan Larsson