Till innehåll på sidan

An Ontological Approach to support Knowledge Sharing between Product Design and Assembly Process Planning (APP)

Tid: Fr 2018-01-26 kl 10.30

Plats: Sal Gladan, Brinellvägen 85, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Respondent: Baha Alhaj Hasan , Maskinkonstruktion

Opponent: Prof. Jonathan C. Borg, Dept. of Industrial & Manufacturing Engineering, University of Malta

Handledare: Prof. Jan Wikander