Till innehåll på sidan

Analyses of voice and glottographic signals in singing and speech

Tid: Fr 2018-02-23 kl 13.15

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26, plan 2, KTH Campus

Ämnesområde: Speech and Music Communication

Respondent: Andreas Selamtzis , TMH

Opponent: Professor Paavo Alku

Handledare: Professor Sten Ternström