Till innehåll på sidan

Architecting Safe Automated Driving with Legacy Platforms

Tid: To 2018-03-08 kl 10.00

Plats: Sal Gladan, Brinellvägen 83, KTH

Ämnesområde: Maskinkonstruktion

Licentiand: Naveen Mohan , Maskinkonstruktion

Granskare: Prof. Jakob Axelsson, RISE SICS, Kista

Huvudhandledare: Prof. Martin Törngren