Biopolymers and materials from rapeseed straw biorefining

Tid: Fr 2018-10-12 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Antonia Svärd , FPT

Opponent: Professor Stefan Willför

Handledare: Professor Ulrica Edlund

Innehållsansvarig:Sabina Fabrizi
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2018-09-25