Boksläpp "Vitiden - en energifiktion" med seminarium och mingel


Välkommen på seminarium och mingel i samband med att boken "Vitiden – en energifiktion" släpps. Vitiden utforskar hur ett energi- och klimatmässigt hållbart Sverige skulle kunna te sig, med fokus på vardagslivets praktiker. Bokens titel – Vitiden pekar på ett framtida samhälle där det gemensamma är centralt, och energi är en högt värderad resurs.

Tid: To 2017-12-07 kl 16.30 - 18.30

Plats: Loungen, SEED-huset, Teknikringen 10B, Stockholm

För att nå 1.5-gradersmålet i Paris-överenskommelsen behöver Sverige minska sina klimatgasutsläpp rejält, från i genomsnitt 11 ton till runt 1 ton per person och år. Det är en omställning som är svår att föreställa sig och med långtgående konsekvenser för våra liv.

Vitidens syfte är att bjuda in till samtal, reflektion och diskussion om hur vårt samhälle kan organiseras för att klimatmålen ska nås. Genom en kombination av text och bild skapas en komplex bild av omställningen som ger utrymme för såväl moraliska ställningstaganden, utopiska drömmar och vardagstristess. Vitiden är utvecklad av forskare vid Green Leap, KTH, tillsammans med grafiska formgivare och illustratörer. Forskningsprojektet har varit finansierat av Energimyndigheten.

Kvällens upplägg:
16.30-17.00 Mingel

17.00-17.15 Presentation av Vitiden – en energifiktion
Elina Eriksson, Loove Broms, Mia Hesselgren, Andrejs Ljunggren & Gabriel Kanulf

17.15-17.45 Panelsamtal “Hur ställer vi om till ett hållbart samhälle?"
Pella Thiel, Omställningsnätverket
Staffan Laestadius, Global Utmaning
Moderator: Josefin Wangel

17.45-18.30 Fortsatt diskussion och mingel

Boken Vitiden – en energifiktion kommer att finnas tillgänglig under kvällen.

Anmälan sker via webbsida.

Tillgänglighet:
Det finns två vägar till lokalen, via Osquars backe eller via Drottning Kristinas väg och Teknikvägen. Osquars backe är något brant och belagd med kullersten. Ett pågående byggprojekt innebär även att två trappor behöver passeras. Drottning Kristinas väg och Teknikvägen är asfaltsbelagda. Teknikvägen är något brant.

Webbadress för mer information

Kontaktperson

Elina Eriksson

E-postadress

elina@kth.se

2017-12-07T16:30 2017-12-07T18:30 Boksläpp "Vitiden - en energifiktion" med seminarium och mingel Boksläpp "Vitiden - en energifiktion" med seminarium och mingel
Till sidans topp