Catalysis in Dynamic Systems: Control within Molecular Reaction Networks

Tid: Fr 2017-02-17 kl 13.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Kemi

Respondent: Fredrik Schaufelberger , Organisk kemi

Opponent: Prof Leonard Prins, University of Padova, Padova, Italy

Handledare: Prof Olof Ramström

2017-02-17T13:00 2017-02-17T13:00 Catalysis in Dynamic Systems: Control within Molecular Reaction Networks (Kemi) Catalysis in Dynamic Systems: Control within Molecular Reaction Networks (Kemi)
Till sidans topp