Till innehåll på sidan

Cavity Purge Flows in High Pressure Turbines

Tid: To 2018-02-15 kl 13.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Energiteknik

Respondent: Johan Dahlqvist , Energiteknik

Opponent: Dr. Paul Beard, University of Oxford, Dept. of Engineering Science, Stor Britannien

Handledare: Prof. Björn Laumert