Till innehåll på sidan

Chemical modification of cellulose fibres and fibrils for design of new materials

Tid: Fr 2018-02-23 kl 10.00

Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26

Ämnesområde: Fiber- och polymervetenskap

Respondent: Verónica López Durán , Institutionen för Fiber- och Polymerteknologi

Opponent: Professor Akira Isogai, University of Tokyo

Handledare: Professor Lars Wågberg