Competition in Public Transport: Essays on competitive tendering and open-access competition in Sweden

Tid: Fr 2017-12-08 kl 14.00

Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, KTH

Ämnesområde: Transportvetenskap med inriktning mot Transportsystem

Respondent: Andreas Vigren

Opponent: Professor Chris Nash

Handledare: Docent Svante Mandell

2017-12-08T14:00 2017-12-08T14:00 Competition in Public Transport: Essays on competitive tendering and open-access competition in Sweden (Transportvetenskap med inriktning mot Transportsystem) Competition in Public Transport: Essays on competitive tendering and open-access competition in Sweden (Transportvetenskap med inriktning mot Transportsystem)
Till sidans topp